Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Proč musím definovat půdní profil ve FUND Pro? Dávám samotný povolený tlak půdy?

Odpověď

Půdní profil modulu RF- / FOUNDATION Pro není nutný pouze pro stanovení přípustných tlakových únosností.

Zadání půdního profilu je zapotřebí a aktivováno při některé z následných kontrol.
- Posouzení uzemnění zeminy stanovením únosnosti podle EN 1997-1, Přílohy D.
- Posouzení kluzné desky
Výpočet vyrovnání

Pokud uživatel zadá BASIC rezistor a výpočet usazení a posouzení bezpečnostních stavů je deaktivován, vyhodnocení profilu půdy není v programu zapotřebí a dialog pro zadání půdního profilu je uzamčen.

Klíčová slova

Půdní profil Půdní vzorek Vypořádání Posuvné Posuvná plocha Přerušení podloží

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
FOUNDATION Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD