Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Proč se při dimenzování nosníku nezohledňuje úhel optického vlákna?

Odpověď

Pravděpodobně jste provedli posouzení v přídavném modulu RF- / TIMBER Pro podle DIN 1052: 2008 a uhol řezu byl menší než 3 ° (viz obrázek 01). Podle § 10.4.1 (1) DIN 1052 není třeba zohlednit úhel natočení. Pokud posouzení přepneme podle platné normy DIN EN 1995 (viz obrázek 02), posoudí se také u úhlu menší než 3 °.

Modul dále umožňuje analyzovat příčné namáhání v tahu v vrcholu apod. Podle Kapitola 6.4.3 ff. Eurokódu. Tento postup je podrobně vysvětlen na webináři .

Klíčová slova

Úhel vedení vlákna Dřevěné konstrukce Haunches Příčné tahové napětí

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD