Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Vlastnosti importu jsem importoval pomocí importních funkcí nebo přímých rozhraní. Jak postupuje přiřazení materiálů tak, aby konstrukční moduly také přijaly materiály?

Odpověď

Ve většině případů se přenáší pouze název materiálu. Pokud se název liší od názvu Dlubal Material Database, parametry základny (modul pružnosti, smykového momentu apod.) Nebo další vlastnosti (mez kluzu, pevnost v tahu, mezní přetvola atd.) Nejsou definovány. V takových případech nelze stanovit ani vnitřní síly konstrukce.

Některá rozhraní (například Moduly posouzení však vykazují problémy, protože vyžadují další materiálové vlastnosti. Tyto údaje jsou však k dispozici pouze v databázi specifické pro společnost Dlubal Software.

Toto téma můžeme vyřešit tak, že spojeme název importovaného materiálu s jedinečným názvem knihovny materiálů společnosti Dlubal Software. Toto propojení lze provést v konverzních tabulkách. Tabulku otevřeme kliknutím na tlačítko "Soubor" - "Importovat" v záložce "Detaily". Obsluha je poměrně jednoduchá. Vlevo zadáme název materiálu ze souboru exportu nebo z CAD aplikace. Vpravo se jmenuje podle Dlubal Material Database. Lze ho také vyvolat přímo.

Pokud máme několik záznamů s podobnou notací, můžeme použít tzv. "Regulární výrazy". Další pomoc naleznete v souboru konverzí. Cesta se zobrazí v nastavení detailu.

Uživatel chce vytvořit vlastní tabulky. Program Dlubal Software neumožňuje zadávat žádné tabulky kvůli velkému počtu programů a zápisů.

Klíčová slova

Převést Konverze tabulky Materiál Databáze Pravidelný výraz

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD