Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Je definována podélná výztuž v RF-CONCRETE Surfaces při výpočtu vnitřních sil v programu RFEM?

Odpověď

Ne, při výpočtu vnitřních sil v RFEM se nepočítá žádná základní výztuž definovaná v RF-CONCRETE Surfaces. V programu RFEM se vnitřní síly určí modulem pružnosti zvoleného betonu. Velikost výztuže nemá vliv (lineárně-elastický výpočet, stav I).

Situace je odlišná, pokud provedeme nelineární posouzení v mezním stavu použitelnosti II přídavným modulem RF-CONCRETE NL. V tomto případě zadáme základovou výztuž, kterou je třeba zohlednit při nelineárním výpočtu ve stavu II. Při nelineárním posouzení (jen pro SLS) se stanoví vnitřní síly s efektivní tuhostí (stav II). Výztuž působí tak na vnitřní síly.

Tyto výsledky lze vyhodnotit ve výsledcích RF-CONCRETE Surfaces (ze stavu II s vlivem definované výztuže). Viz Obrázek 01 s navigátorem Results na přídavném modulu RF-CONCRETE Surfaces.


Klíčová slova

Vnitřní síly Poskytnutá základní výztuž Stanovení vnitřních sil Výztuž Tuhost

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD