Je možné v programu RFEM analyzovat účinky neprodyšně uzavřeného objektu?

Odpověď

Pro posouzení plynotěsného objektu je třeba ho nejdříve namodelovat jako uzavřený v programu RFEM. Poté je možné z hraničních ploch vytvořit nové těleso. V takovém případě je nutné nastavit typ tělesa na "Plyn" a typ musí mít stejnojmenný materiál (viz Obrázek 01). V záložce "Plyn" (viz Obrázek 02) je možné zadat další parametry plynu. Jako výsledek je možné pro plynové těleso graficky zobrazit výsledný tlak plynu, přetlak a počáteční tlak. Kromě toho navigátor Výsledky poskytuje informace o deformovaném objemu plynu a jeho teplotu.


Klíčová slova

Vzduchotěsný Nádoba Plyn Atmosférický tlak

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD