Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Nové

FAQ 003188 CS

19. června 2019

Sonja von Bloh Výsledky SHAPE-THIN RF-STEEL STEEL Analýza napětí

U průřezu z databáze průřezů RSTAB / RFEM se napětí vypočítaná v modulu RF- / STEEL liší od napětí stejného průřezu počítaného v programu SHAPE-THIN. Co je příčinou?

Odpověď

V modulu RF- / STEEL se spočítají napětí na napěťových bodech průřezu. Napěťové body u průřezu lze zobrazit v detailu průřezu. Pro průřez znázorněný na obrázku 1 jsou v řezu zadány napěťové body. Např. V krivkách jsou přítomny napěťové body (zde napěťové body 1 a 9).
V modulu SHAPE-THIN můžeme spočítat pouze napětí na prvcích. U bodových prvků, s nimiž Napětí nelze vypočítat, pokud představují nepravidelnosti v geometrii průřezu, jako jsou zaoblení apod. Napěťové body průřezu SHAPE-THIN jsou znázorněny na obrázku 2. Průřezy s bodovými prvky tak mohou vykazovat drobné odchylky napětí od různých napěťových bodů.
Dále lze v programu SHAPE-THEN vypočítat napětí u nejnepříznivějšího prutového okraje nebo pouze u os prutů. V modulu RF-STEEL se napětí spočítají výlučně na napěťových bodech.

Klíčová slova

napětí Databáze průřezů Bodový prvek Prvek Napěťové body Prut na okraji Osa prvku

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Průřezy Tenkostěnné
SHAPE-THIN 8.xx

Program pro průřezové charakteristiky

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných průřezů

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD