Jak se odečítají datové dotazy pro vyhledání u nástroje pro stanovení oblastí zatížení pro určení různých zatížení konstrukcí?

Odpověď

Online služba "Oblasti zatížení sněhem, větrem a zemětřesením" zobrazuje pro mnoho zemí oblasti zatížení sněhem, větrem a zemětřesením v souladu s příslušnými normami na Google Maps a pro vybrané místo na mapě zobrazí zatížení specifická pro danou lokalitu v aktivní mapě oblastí zatížení.


Obr. 01 - Online služba "Oblasti zatížení sněhem, větrem a zemětřesením"

Polohu na mapě lze zadat buď pomocí vyhledávací funkce na webu, nebo kliknutím na požadované místo na mapě.

Obr. 02 - Popis místa na mapě

Související stanovení zatížení je spojené se zvolenou lokalitou a vždy zobrazuje zatížení specifické pro dané místo v závislosti na lokální informaci oblasti zatížení a na nadmořské výšce.


Vzhledem k tomu, že naše online služba je založena na placených službách Google Maps, nabízíme našim uživatelům pouze omezený počet bezplatných dotazů na geodata (stanovení zatížení). V případě, že tento omezený počet stanovení zatížení není dostatečný, jsou k dispozici datové balíčky dotazů pro vyhledání pro náš nástroj pro stanovení oblastí zatížení. Tyto balíčky mají určitý počet místně specifických dotazů pro vyhledání pro všechny uložené kontakty firmy.


V tomto případě odpovídá dotaz pro vyhledání stanovení zatížení v závislosti na nastavené mapě oblastí zatížení (typ zatížení) a lokalitě na mapě. Eventuální změna typu zatížení vede k dalšímu dotazu pro vyhledání z důvodu nových informací o oblasti zatížení. Proto ve standardním případě každé místo vyžaduje alespoň 3 dotazy s ohledem na stanovení lokálního zatížení sněhem, větrem a zemětřesením.


Klíčová slova

Online služba Mapa zatížení Odečtení Datový dotaz Specifická hodnota pro lokalitu Oblasti zatížení Nadmořská výška

Odkazy

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD