Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Jak se vypočítají dotazy datových nástrojů pro určitý webový server pro výpočet zatížení budovy?

Odpověď

Online služba " Sněhové, větrné a seizmické zóny" udává zatížení sněhem, větrem a seizmizí podle příslušných norem v Google Maps v mnoha zemích a zobrazí zatížení pro danou mapu oblastí mapa,


Obr. 01 - Online servis "Sněhové, větrné a zemětřesivové zóny"

Poloha na mapě můžeme zadat buď vyhledávačem nabízeným na našich webových stránkách nebo kliknutím na požadované místo na mapě.

Obr. 02 - Označení místa na mapě

Připojené zatížení se spojí s vybraným místem a vždy se zohlední lokální zatížení v závislosti na místních informacích o zóně zatížení a výšce nad hladinou moře.


Vzhledem k tomu, že naše online služba používá jako základ Google Maps služby založené na poplatcích, nabízíme uživatelům jen omezený počet volných geo-datových dotazů (stanovení zatížení). V případě, že tento omezený počet zatížení nestačí, jsou k dispozici naše balíky Geo-Zone Tool Data Queries. Tyto balíčky uvolňují určitý počet datových dotazů pro konkrétní server pro všechny uložené kontakty v určité společnosti.


Datový dotaz odpovídá stanovení zatížení v závislosti na vybrané mapě zóny (typ zatížení) a na mapě. Možná změna typu zatížení vede k nové datové otázce v důsledku nové informace o zóně. Ve standardním případě je proto při výpočtu lokálního zatížení sněhem, větrem a seizmem nutné alespoň 3 dotazy.


Klíčová slova

Online služba Karta zatížení Fakturace Datový dotaz Specifické pro web Oblasti zatížení Úroveň moře

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD