Jsou v programu CRANEWAY při posuzování na únavu také zohledněné vevařené výztuhy?

Odpověď

Pokud jsou výztuhy vevařené do nosníku jeřábové dráhy, je třeba při posouzení na únavu zohlednit příslušnou kategorii detailu podle EN 1993-1-9, tabulka 8.4, detail 7. To bude implementováno v programu CRANEWAY vytvořením přídavných napěťových bodů v bodě přípoje výztuh k profilu. Tyto lze potom ručně upravit v nastavení pro kategorie detailů podle geometrie dané výztuhy.


Během posouzení nosníku jeřábové dráhy na únavu je pro místa x, kde se nachází výztuha, dodatečně prováděno posouzení rozkmitů normálových napětí v nově vytvořených napěťových bodech.


Klíčová slova

Posouzení na únavu Výztuha Napěťový bod Kategorie detailu

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Samostatné Ocelové konstrukce
CRANEWAY 8.xx

Samostatný program

Posouzení nosníků jeřábové dráhy

Cena za první licenci
1 480,00 USD