Mohu nějak ověřit ohybový moment v přídavném modulu RF-/FOUNDATION Pro stanovený z integrace kontaktního tlakového napětí?

Odpověď

To je možné pomocí okliky v programu RFEM.


A sice může být napětí v základové spáře, ze kterého se pomocí integrace pro posouzení určuje ohybový moment, aplikováno v náhradním modelu RFEM jako "vnější zatížení".

Průběh tlakového napětí v přídavném modulu RF-/FOUNDATION Pro

Toto tlakové napětí je možné na náhradním systému v programu RFEM použít jako "volné zatížení na plochu".

V tomto případě je náhradním systémem tuhá plocha. Velikost plochy závisí na poloze návrhového řezu nastavené v přídavném modulu RF-/FOUNDATION Pro. V takovém případě bylo nastavena volba "Ve středu sloupu".

Pomocí tohoto náhradního systému je možné přepočítat "moment z průběhu tlakového napětí“ stanovený v přídavném modulu RF-/FOUNDATION Pro.

Příklad popsaný výše si můžete stáhnout pomocí následujícího odkazu a otevřít ho v programu RFEM 5.

Klíčová slova

Ohybový moment Moment Posouzení na ohyb Základy Únosnost Kontaktní tlakové napětí

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
FOUNDATION Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD