Jak mohu zjistit normálové a obvodové napětí nádoby kruhového průřezu?

Odpověď

Protože plochy mají v rovině pouze směry x a y, je třeba stanovit, jaké obvodové a normálové napětí se má uvažovat. V následujícím příkladu by sigma_x mělo být normálové napětí a sigma_y na obvodové napětí.

Příklad ukazuje nakloněnou nádobu kruhového průřezu (Obrázek 01). Po namodelování se program pokusí vyrovnat lokální osové systémy s globálním osovým systémem (Obrázek 02). V daném případě by ale u všech ploch osa x měla procházet podél nádoby. Této orientace je možné dosáhnout následujícím způsobem.

Nejdříve musí osa z všech ploch směřovat dovnitř nebo ven. V našem příkladu byl vybrán směr ven. Pokud tomu tak pro určitou plochu není, můžeme na plochu kliknout pravým tlačítkem myši a pomocí funkce „Otočit lokální souřadný systém“ přesunout osu z na jinou stranu plochy. Poté vybereme všechny plochy a v dialogu Plocha vybereme záložku Osy. Dialog je vidět na Obrázku 03. Pro orientaci byla v tomto případě vybrána jedna z axiálně probíhajících hraničních linií. Na Obrázku 04 jsou nyní znázorněné vyrovnané lokální osové systémy. Všechny osy x probíhají axiálně a všechny osy y jsou ve směru obvodu.

Na Obrázku 05 jsou uvedeny výsledky membránových napětí axiálně (sigma-x,m) a po obvodu (sigma-y,m).

Klíčová slova

Obvodové napětí Osové napětí Meridiánové napětí Nádoba Silo Souřadný systém

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD