Při pokusu o posouzení v přídavném modulu RF-STEEL Surfaces se zobrazí upozornění č. 1162 - Plocha č. XX nebude posouzena, protože se jedná o typ 'Ortotropní'. Co znamená toto upozornění?

Odpověď

Ortotropní plochy jsou nelineární a nelze je posuzovat v přídavném modulu RF-STEEL Surfaces. V programu RFEM lze provést kompletní analýzu napětí pro ortotropní plochy, které byly definovány s typem ortotropie „Konstantní tloušťka“ a které byly ručně porovnány s mezními napětími. U všech ostatních typů ortotropie nejsou známé geometrické vlastnosti plochy v každém bodě sítě konečných prvků, které jsou zapotřebí pro výpočet napětí. Bylo by třeba vytvořit velký a podrobný model MKP. Příklad najdete v FAQ 2468 . Typy ploch je nutné nastavit na „Standardní“, aby mohly být posuzovány v přídavném modulu.


Klíčová slova

Ortotropní Plocha

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD