Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002468 CS

21. února 2019

Markus Baumgärtel Modelování | Konstrukce RFEM

Je možné simulovat list trapézových plechů?

Odpověď

Existují dva způsoby:

1. Modelování jako skládané konstrukce (viz obrázek 01) 

2. Modelování jako ortotropní plochy (viz obrázek 02) 

První volba je užitečná jen tehdy, pokud je napětí v trapézovém plechu zajímavé. Každý prut je třeba znázornit plochami. Výzva k modelování a výpočtu je velmi vysoká. Model je trochu snazší: Průřez v RFEMu obsahuje všechny běžné trapézové průřezy. Určit prut s průřezem lichoběžníkového průřezu. Funkce v místní nabídce pak rozdělí prut na plochy. Vytvořené plochy pak můžeme upravovat nebo zkopírovat pomocí trapézového plechu.

Pokud má analýza význam pouze tuhost vlnitého plechu, doporučuje se modelovat jako ortotropní plochu. Při zadání plochy zvolíme typ tuhosti "Ortotropní". Pomocí tlačítka [Nastavit parametry] vedle seznamu určíme ortotropní vlastnosti. Tuhost lze popsat náhradní tloušťkou nebo přímo součiniteli matice tuhosti (viz manuál). Lze zadat libovolný úhel pro směr ortotropie, který je vztaženo k lokálnímu osovému systému plochy. Tento úhel lze také zkontrolovat graficky (navigátor Zobrazit: "Model → Plochy → Směr ortotropie"). 

Klíčová slova

trapézový plech

Literatura

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD