Do plochy jsem vložil liniový kloub. Je rozdíl v tom tom, zda je plocha u liniového kloubu rozdělena nebo ne? Zjistil jsem totiž rozdíly ve výsledcích.

Odpověď

Rozdíl je, zda je plocha rozdělená, či nikoliv.

Pokud je linie, na které byl liniový kloub umístěn, pouze integrována do plochy a plocha není rozdělena, používá řešič programu RFEM na rozdíl od plochy rozdělené na dílčí plochy jiný přístup.

U linie, která je integrována pouze do plochy, se tuhost první řady prvků sníží, aby se liniový kloub přibližně vytvořil.

Při použití dílčích ploch se liniový kloub realizuje interně pomocí liniových uvolnění, aby reprezentace kloubu byla přesnější.

Kromě toho je třeba při tomto srovnání zkontrolovat síť konečných prvků. V závislosti na geometrii ploch a nastavené velikosti sítě konečných prvků se může síť konečných prvků výrazně lišit, takže kromě rozdílů ve výpočtu může navíc dojít k odchylkám ve výsledcích. V tomto případě je možné síť KP v případě potřeby aproximovat pomocí zahuštění sítě.

Klíčová slova

Liniový kloub Plochy Integrovaný

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD