Jak je možné vytvořit geometrii střihového vzoru pro dekorativní samolepu na membránové střeše zakřivené podle dvou os?

Odpověď

Geometrie samolepy na dvouose zakřivené membránové střeše závisí na jejím umístění na střeše a na směru průmětu. Aby prvky samolepy byly na zakřivený podklad implementované bez záhybů, je nutné narovnat průmět zobrazované grafiky na zakřiveném podkladu. Geometrickou transverzi je možné provést v programu RFEM následujícím způsobem:

  1. Pomocí DXF rozhraní naimportujet zobrazovanou grafiky do modelu jako hladinu na pozadí.

  2. V závislosti na importované DXF grafice definujte řezné linie na zakřiveném základním tvaru v požadovaném směru průmětu.

  3. Na průsečících řezných linií a příslušných mezioblastech definujte uzly na základním tvaru.

  4. Zkopírujte nově vytvořené uzly na základním tvaru do nového souboru modelu.

  5. Mezi uzly průsečíků a mezilehlými uzly v novém modelu vytvořte spline linie po jednotlivých částech.

  6. Membránový povrchový prvek definujte v závislosti na vlastnostech materiálu samolepy v ploše vymezené pomocí spline linií.

  7. Pro každou jednotku plochy vytvořte střihový vzor a spočítejte tvary narovnané samolepy.

Klíčová slova

Samolepa Logo Střihový vzor Dekorace

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Membrány
RF-FORM-FINDING 5.xx

Přídavný modul

Hledání počátečního tvaru membránových a lanových konstrukcí

Cena za první licenci
1 750,00 USD
RFEM Membrány
RF-CUTTING-PATTERN 5.xx

Přídavný modul

Střihové vzory pro membránové konstrukce

Cena za první licenci
2 240,00 USD