Jak mohu pomocí RF-COM načíst napětí na ploše?

Odpověď

Napětí na ploše je možné načíst pomocí rozhraní COM. Nejdříve je potřeba rozhraní k modelu (IModel) a poté rozhraní pro výpočet (ICalculation2). Pomocí tohoto rozhraní lze získat rozhraní pro výsledky (IResults2):

Sub stresses_surfaces_example()
Dim iApp As RFEM5.Application
Dim iModel As RFEM5.model
Set iModel = GetObject(, "RFEM5.Model")

On Error GoTo E

If Not iModel Is Nothing Then
    '   get interface from model
    Set iApp = iModel.GetApplication
    iApp.LockLicense
    
    '   get interface from calculation
    Dim iCalc As RFEM5.ICalculation2
    Set iCalc = iModel.GetCalculation
    
    '   get interface from results from loadcase 1
    Dim iRes As RFEM5.IResults2
    Set iRes = iCalc.GetResultsInFeNodes(LoadCaseType, 1)
    
    '   get equivalent stresses
    Dim str_equ() As RFEM5.SurfaceEquivalentStresses
    str_equ = iRes.GetSurfaceEquivalentStresses(1, AtNo, VonMisesHypothesis)
    
End If

E:
If Err.Number <> 0 Then
    MsgBox Err.Number & " " & Err.description
End If

If Not iApp Is Nothing Then
    iApp.UnlockLicense
End If

Funkce GetSurfaceEquivalentStresses vyžaduje zadání hypotézy výpočtu. Ve výše uvedeném případě se načtou výsledky von Misesova napětí. Je třeba si uvědomit, že rozhraní COM používá jednotky SI, takže napětí se přenáší v N/m².

Klíčová slova

COM Mises Napětí IResults ICalculation

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ostatní
RF-COM 5.xx

Přídavný modul

Programovatelné rozhraní COM

Cena za první licenci
580,00 USD