Pokouším se provést posouzení v RF-CONCRETE Surfaces na základě výsledků z příkladu v manuálu. V odstavci 2.4.3 je popsáno stanovení staticky nutné výztuže. Bohužel nemohu vytvořit příklad, který by přesně reprezentoval tyto výsledky. Můžete mi poslat příslušný příklad?

Odpověď

Příslušný příklad si můžete stáhnout pomocí následujícího odkazu.

Výsledky znázorněné na Obrázku 2.39 manuálu RF-CONCRETE Surfaces vycházejí z výztuže ve spodní části v bodu rastru R27 - viz následující obrázek s detaily posouzení pro tento bod.

Obr. 01 - Detaily posouzení s výsledky z příkladu v odstavci 2.4.3 manuálu

Klíčová slova

Posouzení Příklad Manuál Beton Plochy

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD