Vysoký nosník o jednom poli jsem namodeloval jako plochu. Proč se po úspěšném výpočtu nezobrazí žádné ohybové momenty?

Odpověď

Momenty mx a my (Obrázek 01) se vztahují k lokálnímu osovému systému plochy, a proto by se měly vyskytnout pouze při zatížení v lokálním směru osy z plochy.

Obr. 01 - Vnitřní síly na plochách

V tomto případě je řešením vytvořit výsledkový prut ve směru požadovaného nosníku o jednom poli a ohybové momenty převzít z příslušných vnitřních sil prutu (Obrázek 02).

Obr. 02 - Vnitřní síly výsledkového prutu

Klíčová slova

Vysoký nosník Vnitřní síly

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD