Použití výsledkového prutu v programu RFEM

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Od vydání programu RFEM 5 má uživatel k dispozici typ prutu „Výsledkový prut”. Jedná se o fiktivní prut bez jakékoli tuhosti, který nevyžaduje žádné uložení. Lze ho mnohostranně použít pro integraci výsledků na prutech, plochách či tělesech a jejich zobrazení jako vnitřních sil na prutu.

Údaje

Po výběru typu prutu "Výsledkový prut" je třeba nastavit další parametry. Pro zadání integrační oblasti jsou k dispozici čtyři možnosti:

  • V kvadratickém kvádru: Použije se kvadratická integrační oblast, jejíž těžiště leží v ose prutu.
  • Uvnitř kvádru - obecně: Je použita pravoúhlá integrační oblast, jejíž těžiště se může měnit.
  • Uvnitř válce: Je použita kruhová integrační oblast, jejíž těžiště leží v ose prutu.
  • Z uvedených včetně objektů: Pro vyhodnocení se použijí pouze prvky, které jsou v seznamu "Včetně objektů" a nacházejí se v možné účinné oblasti (viz níže).

Pokud integrační oblast překrývá objekty, které nemají být zohledněny, lze tyto objekty definovat v seznamu "Kromě objektů".

Účinná plocha výsledkového nosníku

Výsledkový prut může poskytnout výsledky pouze pro prvky umístěné v pravoúhlé ose počátku a konce prutu. Všechny prvky mimo tyto hranice se neberou v úvahu.

To je znázorněno na obrázku 01: Výsledky se nevztahují na oblasti označené červeně. Tyrkysové plochy byly ručně modelovány jako pomocné plochy a představují hranice výsledného nosníku.

Obrázek 01 - Účinná plocha

Průřez:

Pro vnitřní síly prutu je nepodstatné, jaký průřez se použije. Pokud tedy chceme na výsledkovém prutu stanovit pouze vnitřní síly, můžeme použít libovolný průřez. Pokud však chceme provést další posouzení v přídavných modulech, jako je RF-STEEL EC3 nebo RF-CONCRETE Members, hraje průřez důležitou roli a měl by být proto přesně definován.

Rozdělení výsledků na prut

Vzhledem k tomu, že průběh vnitřních sil není příliš spolehlivý, je nutné v globálních parametrech výpočtu nastavit vyšší počet dělení prutů pro průběhy výsledků.

Obrázek 02 - Dělení prutu

Poloha výsledného nosníku

Pro vnitřní síly N, Vy a Vz nezáleží na rovnoběžné vzdálenosti výsledkového prutu od těžiště zahrnutých objektů. Pokud tedy chceme vyhodnotit pouze normálové a posouvající síly, můžeme výsledný prut namodelovat na konstrukci nebo nad ní, aby bylo jasné zobrazení.

Pro vnitřní síly Mt, My a Mz je však klíčové umístit výsledkový prut do těžiště zahrnutých objektů. Kromě zahrnutí momentů se do těžiště výsledkového prutu připočítají také normálové síly vynásobené vzdáleností bodů sítě konečných prvků.

Obrázek 03 - Výsledková poloha nosníku

Autor

Dipl.-Ing. (FH) Walter Fröhlich

Dipl.-Ing. (FH) Walter Fröhlich

Vývoj produktů a péče o zákazníky

Pan Fröhlich se stará v rámci zákaznické podpory o zpracování uživatelských dotazů a odpovídá také za vývoj v oblasti ocelových konstrukcí.

Ke stažení

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 10912x
  • Aktualizováno 17. ledna 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Online Training | Czech

RFEM 5 | Bezplatné základní školení

Online školení 19. října 2021 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 23. září 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online Training | Czech

RFEM | Bezplatné základní školení

Online školení 31. srpna 2021 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 25. srpna 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | USA

Online školení 11. srpna 2021 13:00 - 16:00 EDT

Online školení | Anglicky

RFEM | Dynamika konstrukcí a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 11. srpna 2021 8:30 - 12:30 CEST

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Webinář 5. srpna 2021 13:00 - 14:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 29. července 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM | Základní školení

Online školení 13. července 2021 9:00 - 13:00 CEST

Online Training | Czech

RFEM | Bezplatné základní školení

Online školení 12. července 2021 9:00 - 11:30 CEST

Online Training | Czech

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle ČSN EN 1993-1-1

Online školení 29. června 2021 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM | Základní školení | USA

Online školení 17. června 2021 9:00 - 13:00 EDT

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů, těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
4 350,00 EUR