V přídavném modulu RF-/PLATE-BUCKLING se zobrazí hlášení, že není dodržena minimální vzdálenost mezi výztuhami. Co mám dělat?

Odpověď

Hlášení znázorněné na Obrázku 01 se objeví tehdy, když je v detailech aktivní možnost "Minimální vzdálenost mezi výztuhami: 30 ε t" a světlá vzdálenost mezi výztuhami je menší než tato minimální vzdálenost amin. Minimální vzdálenost se vypočítá následovně:

amin = 30 ⋅ ε ⋅ t

kde

ε = √ (235/fy [N/mm²])
fy je mez kluzu

t je tloušťka pole boulení

Obr. 01 - Hlášení

V takovém případě je třeba v dialogu "1.2 Výztuhy proti boulení" zvětšit vzdálenost výztuh. U pole boulení znázorněného na Obrázku 01 je světlá vzdálenost mezi výztuhami:
Δz = z2 - z1 - (t1 + t2) / 2= 890 - 600 - (10 + 10) / 2 = 280 mm

Tato vzdálenost je menší než minimální vzdálenost:
amin = 30 ⋅ ε ⋅ t = 30 ⋅ √ (235/355) ⋅ 12 = 292,9 mm

Poloha výztuhy 2 by musela být zadána minimálně při
z2 = z1 + (t1 + t2) / 2 + amin = 600 + (10 + 10) / 2 + 292,9 ≈ 903 mm
.

Tato vzdálenost se také zobrazí jako informace v dialogu "1.2 Výztuhy proti boulení", pokud se kurzor myši nachází nad výztuhou 2 (Obrázek 02).

Obr. 02 - Navržená poloha výztuhy proti boulení

Pokud se má výpočet provést také pro vzdálenosti výztuh menší než minimální vzdálenost, je třeba odškrtnout políčko možnosti "Minimální vzdálenost mezi výztuhami: 30 ε t" (Obrázek 03).

Obr. 03 - Deaktivace možnosti "Minimální vzdálenost mezi výztuhami"

Klíčová slova

Vzdálenost výztuh Minimální vzdálenost

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
PLATE-BUCKLING 8.xx

Přídavný modul

Posouzení boulení vyztužených i nevyztužených desek

Cena za první licenci
900,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-PLATE-BUCKLING 5.xx

Přídavný modul

Posouzení boulení vyztužených i nevyztužených desek

Cena za první licenci
900,00 USD