Otázky a odpovědi pro snadné řešení problému

  • faq

15. října 2020

004774

Andreas Niemeier

Obecné

Je možné pomocí webové služby zobrazit interaktivní mapu nástroje pro stanovení oblastí zatížení se záznamem oblastí zatížení v digitální podobě jako obrázek?

Odpověď

Ano, nástroj pro stanovení oblastí zatížení na webové stránce "Oblasti zatížení sněhem, větrem a zemětřesením" nabízí na pozadí webovou službu, pomocí které lze vygenerovat rastrovou grafiku podobně jako webové stránky pro celou obrazovku s nástrojem pro stanovení oblastí zatížení pro místo na mapě a normu pro zatížení bez otevření webové stránky.

Webová služba může být použita pro všechny mapy zatížení z viditelné online služby a je řízena pomocí URL adresy. Externí proces (Vaše aplikace) přitom odešle URL adresu požadavku na náš server (Dlubal) a jako výsledek obdrží zpět rastrovou grafiku. Aby proces fungoval, musí URL adresa obsahovat veškeré údaje pro definování parametrů typu zatížení, normy zatížení, geolokace, úrovně přiblížení, nadmořské výšky, ulice, poštovního směrovacího čísla, města, státu, aktivace obrázku, formátu obrázku, šířky obrázku, výšky obrázku, jazyka zobrazení a uživatele. Je třeba si uvědomit, že tato funkce webové služby předpokládá, že data adresy a nadmořská výška byly již stanoveny pomocí předchozího dotazu webové služby na data pro zatížení zatížení stejné geolokace, a tím jsou parametry zde popsaného dotazu webové služby pro rastrový obrázek vyplněny již dříve stanovenými daty. Konečná URL se poté skládá z těchto parametrů.

Typ zatížení a norma se definují pomocí parametru "map". První část přitom popisuje typ zatížení (např. snow, wind or earthquake) a druhá část normu (např. din-en-1991-1-3).

→ map=snow-din-en-1991-1-3

Geolokace je definována pomocí parametru "position". Údaj "position" popisuje geolokaci pomocí geografických souřadnic ve formátu [zeměpisná šířka ve °, zeměpisná délka ve °].

→ position=49.4354351,12.5896119

Úroveň přiblížení je definován pomocí parametru "zoom". Toto nastavení řídí nastavení přiblížení samotné mapy. Měřítko mapy se zvětšuje se zvýšením úrovně přiblížení.

→ zoom=10

Nadmořská výška geolokace je definována parametrem "altitude". Tento údaj poskytuje údaje o nadmořské výšce v parametru místa obrázku a je udáván v jednotce SI [m].

→ altitude=520

Přiřazení ulice a čísla domu geolokace je definováno pomocí parametru "street". Tento údaj specifikuje název ulice v bloku pro místo obrázku.

→ street=Zellweg 2

Přiřazení poštovního směrovacího čísla geolokace je definováno parametrem "zip". Tento údaj specifikuje poštovní směrovací číslo v bloku pro místo obrázku.

→ zip=93464

Přiřazení města geolokace je definováno pomocí parametru "city". Tento údaj specifikuje město v bloku pro místo obrázku.

→ zip=Tiefenbach

Přiřazení státu geolokace je definováno pomocí parametru "state". Tento údaj v případě informace o zatížení pro US specifikuje město v bloku pro místo obrázku.

→ state=NA

Aktivace obrázku je definována pomocí parametru "picture". Tento údaj stanoví, zda webová služba zobrazí informace o zatížení definované geolokace jako datový záznam ve formátu CSV nebo jako obrázek výřezy z mapy s popisem místa a zobrazením zatížení. Zobrazení obrázku aktivujete pomocí hodnoty 1.

→ picture=1

Formát obrázku je definován pomocí parametru "picformat". Tento údaj řídí, v jakém formátu se rastrový obrázek zobrazí z webové služby. Webová služba zde nabízí formáty JPG, PNG a PDF. Formát je definován zkratkou (jpg - formát JPG, png - pro formát PNG a pdf pro formát PDF).

→ picformat=png

Šířka obrázku je definována pomocí parametru "width". Údaj stanovuje šířku rastrového obrázku v jednotce [px].

→ width=1200

Výška obrázku je definována pomocí parametru "height". Údaj stanovuje výšku rastrového obrázku v jednotce [px].

→ height=900

Výstupní jazyk výsledků je definován parametrem "language". Jazyk je přitom označen zkratkou (de - němčina, en - angličtina atd.).

→ language=de

Identita uživatele je definována parametry "login" a "hash". Přitom komponenta "login" popisuje e-mailovou adresu uživatele a komponenta "hash" skryté heslo. Pro funkční přihlášení je třeba e-mailovou adresu uložit na platný účet Dlubal. Příslušnou komponentu "hash" získáte na Vašem účtu Dlubal.

→ login=max.patternmann@test.com

→ hash=xyz

Z těchto parametrů lze nakonec vygenerovat URL požadavku a odeslat na náš server.

→https://external-crm.dlubal.com/loadzones/data.aspx?map=snow-din-en-1991-1-3&position=49.4354351,12.5896119&zoom=10&altitude=520&street=Zellweg 2&zip=93464&zip=Tiefenbach&picture=1&picformat=png&width=1200&height=900&language=de&login=max.mustermann@test.com&hash=xyz

Po odeslání server pro definovanou geolokaci vrátí výřez mapy s blokem adresy a informacemi o zatížení jako rastrový obrázek.

Obrázek 01 - Odezva webové služby (rastrová grafika)

Aby bylo možné takovou rastrovou grafiku poslat na náš server bez jakýchkoli omezení, je zapotřebí balíček nástroje pro stanovení oblastí zatížení. Tento balíček nástrojů pro stanovení oblastí zatížení obsahuje určitý počet dotazů na data. Při každém dotazu se dané množství dotazů v datovém balíčku sníží o jeden.

https://www.dlubal.com/cs/podpora-a-skoleni/servis/nastroj-pro-stanoveni-oblasti-zatizeni

Protože je webová služba propojená se zakoupeným datovým balíčkem, je nutné opatrně zacházet s parametry identity a URL adresou požadavku z hlediska ochrany osobních údajů. Například je nutné dbát na to, aby Váš program neposkytoval URL adresu požadavku s parametry identity žádné třetí straně.

Klíčová slova

Mapa zatížení Webová služba API Rastrová grafika Obrázek

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 201x
  • Aktualizováno 8. listopadu 2020

Kontakt

Našli jste dotaz a odpověď? Pokud ne, obraťte se na nás prostřednictvím naší e-mailové podpory zdarma, na chatu nebo na fóru nebo nám zašlete svůj dotaz pomocí online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz