Směr ortotropie pro vrstvy

Otázky a odpovědi pro snadné řešení problému

  • Často kladené dotazy (FAQ)

Proč nemohu při definování vrstev zadat natočení?

Odpověď

Pokud ve sloupci 'Natočení' nelze zadat žádný úhel, byl pro materiál vybrán izotropní materiálový model, ve kterém jsou tuhosti ve všech směrech stejné a není tedy nutné úhel zadávat.

Pokud se používají materiály s anizotropním chováním (např. dřevo), je třeba zajistit, aby byl vybrán materiálový model 'Ortotropní | Lineárně elastický (plochy)'.

Poznámka: Materiálový model 'Ortotropní | Dřevo | Lineárně elastické (plochy)' nelze ještě v současnosti použít v kombinaci s typem tloušťky 'Vrstvy'.

Po přepnutí na ortotropní materiálový model lze jednotlivé vrstvy odpovídajícím způsobem natočit.

Klíčová slova

Směr ortotropie Úhel Vrstvy Natočení

Napište komentář...

Napište komentář...