148x
005501
23.4.2024

Parametry výpočtu

Kde najdu v programu RFEM 6 parametry výpočtu?


Odpověď:

V programech RFEM 6 a RSTAB 9 se již parametry výpočtu nespravují ve stejnojmenném dialogu, ale v Nastavení pro statickou analýzu v položce Zatěžovací stavy a kombinace v navigátoru.

Přednastaveny jsou tři typy analýzy:

  • Geometricky lineární
  • Druhý řád (P-Δ)
  • Velké deformace

U těchto typů analýzy lze upravit parametry nebo vytvořit další typy.

Poté v dialogu 'Zatěžovací stavy a kombinace' přiřaďte příslušné Nastavení pro statickou analýzu (SA) zatěžovacím stavům a kombinacím zatížení.


Autor

Ing. Vogl vytváří a spravuje technickou dokumentaci.