131x
005522
14.5.2024

Úprava součinitelů podle NDS a CSA O86 pro použití v addonu Posouzení dřevěných konstrukcí

Jak lze ručně upravit součinitele podle NDS a CSA O86 při použití v addonu Posouzení dřevěných konstrukcí?


Odpověď:

Modifikační součinitele použité v addonu Posouzení dřevěných konstrukcí v programu RFEM 6 lze pro normy CSA O86 a NDS upravit ručně. Součinitele jsou zahrnuty ve vlastnostech materiálu.

Chcete-li je upravit ručně, nejdříve otevřete dialog pro materiál(y) použité pro posouzení dřevěných konstrukcí a změňte je na "Uživatelsky zadaný materiál". Poté přejděte do záložky Posouzení dřevěných konstrukcí, kde je možné modifikační součinitele ručně zadat.Autor

Alex Bacon je zodpovědný za školení zákazníků, technickou podporu a vývoj programů pro severoamerický trh.