Práce s RF-/STEEL GB

Funkce programu

V programu RFEM/RSTAB je třeba zadat údaje o materiálech, zatíženích a kombinacích zatížení v souladu s pravidly pro navrhování podle čínské normy GB 50017. Databáze materiálů v programu RFEM/RSTAB již obsahuje příslušné materiály.

V přídavném modulu RF-/STEEL GB se nejprve vyberou pruty a sady prutů pro následné posouzení a poté zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků.

V dalších krocích je možné upravit původní nastavení pro mezilehlé podpory proti příčnému posunutí a vzpěrné délky. Na základě tohoto nastavení modul stanoví kritická zatížení a momenty potřebné pro posouzení stability.

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL GB 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle čínské normy GB 50017-2003

Cena za první licenci
1 480,00 USD