RF-/TIMBER Pro | Vstupní data

Funkce programu

Po spuštění modulu je nutné zadat nebo graficky vybrat posuzované pruty/sady prutů, zatěžovací stavy, skupiny nebo kombinace zatěžovacích stavů pro posouzení mezního stavu únosnosti, mezního stavu použitelnosti a požární odolnosti. Materiály definované v programu RFEM/RSTAB jsou již přednastaveny a lze je upravit v modulu RF-/TIMBER Pro. Rozsáhlá databáze obsahuje materiálové charakteristiky podle příslušné normy.

Po kontrole průřezů se přiřadí třídy trvání zatížení a třídy provozu (TP) po jednotlivých zatěžovacích stavech nebo prutech.

Složené průřezy mohou tvořit různé materiály. Analýza v modulu RF-/TIMBER Pro uvažuje posunutou neutrální osu (v případě ohebných složených průřezů). Analýza deformací vyžaduje vztažné délky příslušných prutů a sad prutů. Přitom lze zohlednit směr deformace, nadvýšení a typ nosníku.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD