RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber | Posouzení

Funkce programu

Po skončení výpočtu se zobrazí pevnosti spoje a další výsledky pro jednotlivé pruty. Modul zobrazí následující výsledky posouzení:

  • Ověření minimální rozteče
  • Únosnost pro každý spojovací prostředek
  • Ocelový plech (posouzení otvorů na otlačení a napětí podle EC 3 a AISC)
  • Analýzy napětí s redukovaným dřevěným průřezem
  • Porušení blokovým smykem
  • Celková únosnost (včetně určení pevností, analýzy příčného tahu podle EC 5 apod.)
  • Posouzení požární odolností podle EN 1995‑1‑2
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber 5.xx

Přídavný modul

Posouzení nepřímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
850,00 USD