15x
004843
25.3.2024

Online školení | Bezplatné online základní školení programu RFEM 6

Bezplatné online základní školení programu RFEM 6.

Program školení:
- Seznámení s programem
- Modelování konstrukce
- Zatěžovací stavy, Zatížení
- Podepření
- Kombinace zatěžovacích stavů
- Nastavení sítě konečných prvků, výpočet
- Zobrazení výsledků na prutech a plochách, tiskový protokol
- Ukázka posudků betonu a oceli