SHAPE-THIN - Tenkostěnné a za studena tvarované průřezy

Libovolné otevřené a uzavřené tenkostěnné a za studena tvarované průřezy

 • Program SHAPE -THIN

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných a za studena tvarovaných průřezů

Další informace

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Samostatný program pro stanovení charakteristik otevřených nebo uzavřených tenkostěnných a za studena tvarovaných průřezů a pro analýzu napětí a plastické posouzení

U programu SHAPE-THIN existuje možnost napojení na programy RFEM a RSTAB: Průřezy z programu SHAPE-THIN jsou k dispozici také v databázi programu RFEM pro výpočty MKP a programu RSTAB pro prutové konstrukce; naopak vnitřní síly z RFEMu a RSTABu lze importovat a posoudit v programu SHAPE-THIN.

Data lze zadávat graficky, v tabulkách anebo importovat ve formátu DXF.

1

Základní vlastnosti

 • Modelování průřezu pomocí prvků, profilů, oblouků a bodových prvků
 • Rozšiřitelná databáze vlastností materiálů, mezí kluzu a mezních napětí
 • Průřezové charakteristiky otevřených, uzavřených nebo nesouvislých průřezů
 • Ideální průřezové charakteristiky profilů složených z různých materiálů
 • Stanovení napětí v koutových svarech
 • Analýza napětí včetně posouzení na volné a vázané kroucení
 • Posouzení poměrů (c/t) tlačených částí
 • Účinné průřezy podle
  • European Union EN 1993-1-5 (včetně podélně vyztužených částí stěn podle čl. 4.5)
  • European Union EN 1993-1-3
  • European Union EN 1999-1-1
  • Germany DIN 18800-2
 • Klasifikace podle
  • European Union EN 1993-1-1
  • European Union EN 1999-1-1
 • Rozhraní na MS Excel pro import a export tabulek
 • Tiskový protokol
2

Průřezové charakteristiky a napětí

SHAPE-THIN stanoví průřezové charakteristiky a napětí u libovolných otevřených, uzavřených, spojených nebo nesouvislých průřezů.

Průřezové charakteristiky
 • Celková plocha A
 • Smykové plochy Ay, Az, Au a Av
 • Poloha těžiště yS , zS
 • Momenty pro oblast 2. Stupeň Iy , Iz , Iyz , Iu , Iv , IP , IP, M
 • Poloměry setrvačnosti iy, iz, iyz, iu, iv, ip, ip,M
 • Sklon hlavních os α
 • Tíha průřezu G
 • Obvod průřezu U
 • Momenty v kroucení 2. Stupně IT , IT, St.Venant , IT, Bredt , IT, s
 • Poloha středu smyku yM , zM
 • Vyvinutí proti deplanaci Iω, S , Iω, M nebo Iω, D u vázané osy kroucení
 • Max/min průřezové moduly Wy , Wz , Wu , Wv , Wω, M s vyznačením polohy
 • Stabilitní parametry ru, rv, rM,u, rM,v
 • Součinitel rozpadu λM
Plastické průřezové charakteristiky
 • Normálová síla Npl,d
 • Smykové síly Vpl,y,d, Vpl,z,d, Vpl,u,d, Vpl,v,d
 • Ohybové momenty Mpl,y,d, Mpl,z,d, Mpl,u,d, Mpl,v,d
 • Průřezové moduly Wpl,y, Wpl,z, Wpl,u, Wpl,v
 • Smykové plochy Apl,y, Apl,z, Apl,u, Apl,v
 • Poloha os plochy fu, fv
 • Zobrazení elipsy setrvačnosti
Statické momenty
 • Plošné momenty prvního stupně Su, Sv, Sy, Sz s polohou maxima a určením smykového toku
 • Výsečové souřadnice ωM
 • Momenty plochy (deplanační plochy) Sω, M
 • Plochy ohraničené střednicí Am
Napětí
 • Normálová napětí σx od normálové síly, ohybových momentů a bimomentu
 • Smyková napětí τ od posouvajících sil a také krouticích momentů
 • Srovnávací napětí σv s nastavitelným součinitelem pro smyková napětí
 • Využití vzhledem k mezním napětím
 • Napětí na okrajích prvku nebo na střednicích
 • Napětí v koutových svarech
Vyztužující systémy
 • Průřezové charakteristiky nesouvislých průřezů (jádra výškových budov, složené profily)
 • Smykové síly vyztužujícího systému vlivem ohybu a kroucení
Plastické posouzení
 • Plastický výpočet se stanovením součinitele zvětšení αpl
 • Posouzení poměrů (c/t) metodou el-el, el-pl nebo pl-pl podle DIN 18800
3

Průřezy tvarované za studena

Program stanoví účinné průřezy za studena tvarovaných profilů podle EN 1993-1-3 a EN 1993-1-5. Volitelně lze ověřit geometrické podmínky dle normy EN 1993-1-3, čl. 5.2.

Účinky lokálního boulení desky se posuzují metodou redukovaných šířek a možné vybočení výztuh (tvarová nestabilita) se zohledňuje u vyztužených profilů podle EN 1993-1-3, čl. 5.5.

Volitelně lze také provést iterační výpočet pro optimalizaci účinného průřezu.

Účinné průřezy lze zobrazit graficky.

V odborném příspěvku „Posouzení tenkostěnného C-profilu tvarovaného za studena podle EN 1993-1-3“ je podrobně popsán návrh profilů tvarovaných za studena v programu SHAPE-THIN a v modulu RF-/STEEL Cold-formed Sections:

4

Vstupní data

Program SHAPE-THIN obsahuje rozsáhlou databázi různých typů válcovaných a parametrických průřezů. Můžeme je dále kombinovat nebo doplňovat novými prvky. Bez problému lze modelovat průřezy, které se skládají z různých materiálů.

Grafické nástroje a funkce nám umožňují modelovat složité tvary průřezů tak, jak je obvyklé v programech CAD. Díky grafickým nástrojům lze mimo jiné snadno zadávat bodové prvky, koutové svary, oblouky, parametrické obdélníkové a kruhové průřezy, elipsy, eliptické oblouky, paraboly, hyperboly, linie typu Spline nebo NURBS. Máme také možnost importovat DXF soubor a použít jej jako základ pro další modelování. Při modelování lze používat i vodicí linie.

Parametrické zadávání umožňuje zadávat údaje o konstrukci a zatížení v závislosti na určitých proměnných.

Prvky můžeme graficky rozdělovat nebo připojovat k jiným objektům. Program SHAPE-THIN prvky automaticky rozdělí a zajistí nepřerušený smykový tok pomocí nulových prvků. U nulových prvků můžeme definovat specifickou tloušťku, a tak regulovat přenos smyku.

5

Výpočet

Program SHAPE-THIN počítá všechny příslušné průřezové charakteristiky včetně plastických mezních sil a momentů. Překrývající se plochy se zohledňují realisticky. U průřezů, které se skládají z různých materiálů, stanoví SHAPE-THIN účinné průřezové charakteristiky vzhledem k referenčnímu materiálu.

Kromě analýzy napětí pružno-pružně lze provést plastické posouzení včetně interakce vnitřních sil u libovolných tvarů průřezů. Plastické posouzení se zohledněním interakce se provádí simplexovou metodou. Jako podmínku plasticity lze zvolit teorii podle Trescy nebo von Misese.

Program SHAPE-THIN provádí klasifikaci průřezů podle EN 1993-1-1 a EN 1999-1-1. U ocelových průřezů třídy 4 stanoví program účinné šířky nevyztužených nebo podélně vyztužených panelů podle EN 1993-1-1 a EN 1993-1-5. U hliníkových průřezů třídy 4 počítá program účinné tloušťky podle EN 1999-1-1.

Pro posouzení mezních hodnot (c/t) lze v programu zvolit metodu el-el, el-pl nebo pl-pl podle DIN 18800. Přitom se (c/t) pole prvků ve stejném směru rozpoznají automaticky.

6

Výsledky

Veškeré výsledky lze snadno vyhodnotit v číselné a grafické podobě. Pro grafické znázornění jsou k dispozici nástroje pro výběr, které umožňují podrobné prohlížení výsledků.

Tiskový protokol odpovídá vysokému standardu programů RFEMRSTAB. Úpravy průřezu se automaticky aktualizují.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 206

[email protected]

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.

Cena

Cena
1 450,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

RFEM 5
RF-PLATE-BUCKLING

Přídavný modul

Posouzení boulení obdélníkových desek s výztuhami nebo bez výztuh

Cena za první licenci
1 200,00 EUR
RSTAB 8
STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Warping torsion analysis according to the second-order theory with 7 degrees of freedom

Cena za první licenci
950,00 EUR
PLATE-BUCKLING 8
FEED BUCKLING jediný program

PLATE-BUCKLING 8 | Stand-Alone

Samostatný program

Posouzení boulení obdélníkových desek s výztuhami nebo bez výztuh

Cena za první licenci
1 200,00 EUR
RSTAB 8
PLATE-BUCKLING

Přídavný modul

Posouzení boulení obdélníkových desek s výztuhami nebo bez výztuh

Cena za první licenci
1 200,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza vázaného kroucení podle teorie druhého řádu se 7 stupni volnosti

Cena za první licenci
1 100,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-ALUMINUM ADM

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3

Posouzení průřezů tvarovaných za studena podle EN 1993-1-3

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RSTAB 8
STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 8
RF-ALUMINUM ADM

Rozšíření modulu STEEL EC3

Design of cold-formed cross-sections according to EN 1993-1-3

Cena za první licenci
1 250,00 EUR