SHAPE-THIN - Tenkostěnné a za studena tvarované průřezy

Libovolné otevřené a uzavřené tenkostěnné a za studena tvarované průřezy

 • Program SHAPE -THIN

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných a za studena tvarovaných průřezů

Další informace

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Samostatný program pro stanovení charakteristik otevřených nebo uzavřených tenkostěnných a za studena tvarovaných průřezů a pro analýzu napětí a plastické posouzení

U programu SHAPE-THIN existuje možnost napojení na programy RFEM a RSTAB: Průřezy z programu SHAPE-THIN jsou k dispozici také v databázi programu RFEM pro výpočty MKP a programu RSTAB pro prutové konstrukce; naopak vnitřní síly z RFEMu a RSTABu lze importovat a posoudit v programu SHAPE-THIN.

Data lze zadávat graficky, v tabulkách anebo importovat ve formátu DXF.

1

Základní funkce

 • Modelování průřezu pomocí prvků, profilů, oblouků a bodových prvků
 • Rozšiřitelná databáze vlastností materiálů, mezí kluzu a mezních napětí
 • Průřezové charakteristiky otevřených, uzavřených nebo nesouvislých průřezů
 • Ideální průřezové charakteristiky profilů složených z různých materiálů
 • Stanovení napětí v koutových svarech
 • Analýza napětí včetně posouzení na volné a vázané kroucení
 • Posouzení poměrů (c/t) tlačených částí
 • Účinné průřezy podle
  • EN 1993-1-5 (včetně podélně vyztužených částí stěn podle čl. 4.5)
  • European Union EN 1993-1-3
  • European Union EN 1999-1-1
  • Germany DIN 18800-2
 • Klasifikace podle
  • European Union EN 1993-1-1
  • European Union EN 1999-1-1
 • Rozhraní na MS Excel pro import a export tabulek
 • Výstupní protokol
2

Průřezové charakteristiky a napětí

SHAPE-THIN stanoví průřezové charakteristiky a napětí u libovolných otevřených, uzavřených, spojených nebo nesouvislých průřezů.

 • průřezové charakteristiky
  • Celková plocha A
  • Smykové plochy Ay, Az, Au a Av
  • Poloha těžiště yS , zS
  • momenty plochy 2 stupně Iy, Iz, Iyz, Iu, Iv, Ip, Ip, M
  • Poloměry setrvačnosti iy, iz, iyz, iu, iv, ip, ip,M
  • Sklon hlavních os α
  • Tíha průřezu G
  • Obvod průřezu U
  • torzní konstanty plochy stupně IT, IT,St.Venant, IT,Bredt, IT,s
  • Poloha středu smyku yM , zM
  • Výsečové konstanty Iω,S, Iω,M nebo Iω,D pro příčné omezení
  • Max/min průřezové moduly Sy, Sz, Su, Sv, Sω,M s polohami
  • Stabilitní parametry ru, rv, rM,u, rM,v
  • Redukční součinitel λM
 • Plastické průřezové charakteristiky
  • Normálová síla Npl,d
  • Smykové síly Vpl,y,d, Vpl,z,d, Vpl,u,d, Vpl,v,d
  • Ohybové momenty Mpl,y,d, Mpl,z,d, Mpl,u,d, Mpl,v,d
  • Průřezové moduly Wpl,y, Wpl,z, Wpl,u, Wpl,v
  • Smykové plochy Apl,y, Apl,z, Apl,u, Apl,v
  • Poloha os plochy fu, fv,
  • Zobrazení elipsy setrvačnosti
 • Statické momenty
  • Plošné momenty prvního stupně Su, Sv, Sy, Sz s polohou maxima a určením smykového toku
  • Výsečové souřadnice ωM
  • momenty plochy Sω,M
  • Plochy ohraničené střednicí Am
 • Napětí
  • Normálová napětí σx od normálové síly, ohybových momentů a deplanačního bimomentu
  • Smyková napětí τ od smykových sil a také od primárních a sekundárních krouticích momentů
  • Srovnávací napětí σv s upravitelným součinitelem pro smyková napětí
  • Využití vzhledem k mezním napětím
  • Napětí na okrajích prvku nebo na střednicích
  • Napětí v koutových svarech
 • Vyztužující systémy
  • Průřezové charakteristiky nesouvislých průřezů (jádra výškových budov, složené profily)
  • Smykové síly vyztužujícího systému vlivem ohybu a kroucení
 • Plastické posouzení
  • Posouzení plastické únosnosti se stanovením součinitele zvětšení αpl
  • Posouzení poměrů (c/t) metodou el-el, el-pl nebo pl-pl podle DIN 18800
3

Průřezy tvarované za studena

Program stanoví účinné průřezy za studena tvarovaných profilů podle EN 1993-1-3 a EN 1993-1-5. Volitelně lze ověřit geometrické podmínky dle normy EN 1993-1-3, čl. 5.2.

Účinky lokálního boulení desky se posuzují metodou redukovaných šířek a možné vybočení výztuh (tvarová nestabilita) se zohledňuje u vyztužených profilů podle EN 1993-1-3, čl. 5.5.

Volitelně lze také provést iterační výpočet pro optimalizaci účinného průřezu.

Účinné průřezy lze zobrazit graficky.

V odborném příspěvku „Posouzení tenkostěnného C-profilu tvarovaného za studena podle EN 1993-1-3“ je podrobně popsán návrh profilů tvarovaných za studena v programu SHAPE-THIN a v modulu RF-/STEEL Cold-formed Sections:

4

Vstupní data

Program SHAPE-THIN obsahuje rozsáhlou databázi různých typů válcovaných a parametrických průřezů. Můžeme je dále kombinovat nebo doplňovat novými prvky. Bez problému lze modelovat průřezy, které se skládají z různých materiálů.

Grafické nástroje a funkce nám umožňují modelovat složité tvary průřezů tak, jak je obvyklé v programech CAD. Díky grafickým nástrojům lze mimo jiné snadno zadávat bodové prvky, koutové svary, oblouky, parametrické obdélníkové a kruhové průřezy, elipsy, eliptické oblouky, paraboly, hyperboly, linie typu Spline nebo NURBS. Máme také možnost importovat DXF soubor a použít jej jako základ pro další modelování. Při modelování lze používat i vodicí linie.

Parametrické zadávání umožňuje zadávat údaje o konstrukci a zatížení v závislosti na určitých proměnných.

Prvky můžeme graficky rozdělovat nebo připojovat k jiným objektům. Program SHAPE-THIN prvky automaticky rozdělí a zajistí nepřerušený smykový tok pomocí nulových prvků. U nulových prvků můžeme definovat specifickou tloušťku, a tak regulovat přenos smyku.

5

Výpočet

Program SHAPE-THIN počítá všechny příslušné průřezové charakteristiky včetně plastických mezních sil a momentů. Překrývající se plochy se zohledňují realisticky. U průřezů, které se skládají z různých materiálů, stanoví SHAPE-THIN účinné průřezové charakteristiky vzhledem k referenčnímu materiálu.

Kromě analýzy napětí pružno-pružně lze provést plastické posouzení včetně interakce vnitřních sil u libovolných tvarů průřezů. Plastické posouzení se zohledněním interakce se provádí simplexovou metodou. Jako podmínku plasticity lze zvolit teorii podle Trescy nebo von Misese.

Program SHAPE-THIN provádí klasifikaci průřezů podle EN 1993-1-1 a EN 1999-1-1. U ocelových průřezů třídy 4 stanoví program účinné šířky nevyztužených nebo podélně vyztužených panelů podle EN 1993-1-1 a EN 1993-1-5. U hliníkových průřezů třídy 4 počítá program účinné tloušťky podle EN 1999-1-1.

Pro posouzení mezních hodnot (c/t) lze v programu zvolit metodu el-el, el-pl nebo pl-pl podle DIN 18800. Přitom se (c/t) pole prvků ve stejném směru rozpoznají automaticky.

6

Výsledky

Veškeré výsledky lze snadno vyhodnotit v číselné a grafické podobě. Pro grafické znázornění jsou k dispozici nástroje pro výběr, které umožňují podrobné prohlížení výsledků.

Tiskový protokol odpovídá vysokým standardům programů {%/#/cs/produkty/rfem-5/co-is-rfem RFEM]] a {%/cs/produkty/rstab- 8/co-je -rstab RSTAB]]. Úpravy se automaticky aktualizují.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 206

[email protected]

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.


Cena

Cena
1 450,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

RFEM 5
RF-PLATE-BUCKLING

Přídavný modul

Posouzení boulení obdélníkových desek s výztuhami nebo bez výztuh

Cena za první licenci
1 200,00 EUR
RSTAB 8
STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza vázaného kroucení podle teorie druhého řádu se 7 stupni volnosti

Cena za první licenci
950,00 EUR
PLATE-BUCKLING 8
FEED BUCKLING jediný program

Samostatný program

Posouzení boulení obdélníkových desek s výztuhami nebo bez výztuh

Cena za první licenci
1 200,00 EUR
PLATE-BUCKLING 8
PLATE-BUCKLING

Přídavný modul

Posouzení boulení obdélníkových desek s výztuhami nebo bez výztuh

Cena za první licenci
1 200,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza prostorového vzpěru podle teorie druhého řádu se 7 stupni volnosti

Cena za první licenci
1 100,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-ALUMINUM ADM

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3

Posouzení průřezů tvarovaných za studena podle EN 1993-1-3

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RSTAB 8
STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 8
RF-ALUMINUM ADM

Rozšíření modulu STEEL EC3

Posouzení průřezů tvarovaných za studena podle EN 1993-1-3

Cena za první licenci
1 250,00 EUR