Přídavný modul RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber pro RFEM/RSTAB

Dlubal Webinář: Návrh přípojů dřevěných konstrukcí podle Eurokodu 5

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Posouzení nepřímých dřevěných spojů

Přídavný modul RF-/JOINTS Timber – Steel to Timber posuzuje spoje, u nichž jsou dřevěné pruty navzájem připojené nepřímo pomocí ocelových desek. Spojovacími prostředky jsou kolíky, hmoždíky, hřebíky a vruty. Posouzení probíhá podle normy:

 •  EN 1995-1-1 (včetně národních příloh)
 •  ANSI/AWC NDS‑2015
  • Load and Resistance Factor Design (LRFD)
  • Allowable Stress Design (ASD)

 1. Základní vlastnosti

  • Návrh kloubových, ohybově tuhých a poddajných spojů
  • Definice až pěti ocelových plechů vložených v dřevěných nosnících
  • Až 8 připojených prutů na jednom uzlu
  • Tloušťka ocelového plechu: 5 – 40 mm
  • Průměr kolíků: 6 – 30 mm
  • Automatická kontrola minimálních roztečí kolíků
  • Libovolná definice vzdáleností kolíků
  • Definice asymetrického uspořádání kolíků (například libovolný polygonální řetězec)
  • Grafické znázornění spojů v modulu a v programu RFEM/RSTAB
  • Všechna požadovaná posouzení oceli a dřeva včetně redukce průřezových charakteristik
  • Posouzení výztuh na příčný tah podle EN 1995‑1‑1
  • Export Excentricit prutů do programu RFEM/RSTAB a jejich zohlednění při výpočtu vnitřních sil
  • Možnost specifikace délky kolíku kratší než šířky průřezu (při použití dřevěných zátek)
 2. Základní údaje

  Vstupní data

  Nejdříve je nutné vybrat kategorii spoje, typ spoje a návrhovou normu a zároveň materiál ocelové desky a kolíku. Pro posouzení podle EC 5 lze vybrat systém kolíků WS‑T od výrobce SFS intec. V tomto případě je odpovídající materiál přednastaven podle specifikace od výrobce.

  Připojené pruty se importují z RFEM/RSTAB modelu. Přídavný modul automaticky ověřuje, zda jsou splněny všechny podmínky geometrie. Celý spoj lze zadat také ručně.

  Zatížení se převádí z programu RFEM/RSTAB nebo se v případě ručního zadání spoje definují manuálně. Vstupní okno „Geometrie” slouží k definici parametrů ocelové desky a také nastavení skupiny kolíků pro spojené pruty.

 3. Nastavení pro posouzení

  Posouzení

  Po skončení výpočtu se zobrazí pevnosti spoje a další výsledky pro jednotlivé pruty. Modul zobrazí následující výsledky posouzení:

  • Ověření minimální rozteče
  • Únosnost pro každý kolík
  • Ocelový plech (posouzení otvorů na otlačení a napětí podle EC 3 a AISC)
  • Analýzy napětí s redukovaným dřevěným průřezem
  • Porušení blokovým smykem
  • Celková únosnost (včetně určení pevností, analýzy příčného tahu podle EC 5 apod.)
 4. Okna výsledků modulu

  Výsledky

  Nejprve se rozhodující posouzení spoje uspořádají do skupin a zobrazí se v tabulce výsledků včetně geometrií spoje. Dalších tabulky výsledků obsahují všechny důležité detaily posouzení.

  Rozměry a materiálové charakteristiky podstatné pro model jsou patrné na první pohled a lze je rovnou vytisknout nebo exportovat do souboru DXF. Spoje lze vizualizovat v přídavném modulu RF‑/JOINTS Timber - Steel to Timber nebo přímo na RFEM/RSTAB modelu.

  Všechny grafiky je možné vytisknout přímo nebo přidat do tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB. Výsledky v odpovídajícím měřítku umožňují optimální kontrolu modelu již ve fázi navrhování.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Cena (bez DPH)

Cena
850,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

RFEM Ostatní
RF-LAMINATE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení vícevrstvých ploch

RSTAB Přípoje
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

RSTAB Železobetonové konstrukce
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle Eurokódu 2

RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

RSTAB Železobetonové konstrukce
FOUNDATION Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
FE-LTB 8.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

RSTAB Ostatní
RSIMP 8.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

RSTAB Přípoje
JOINTS Steel - DSTV 8.xx

Přídavný modul

Standardizované spoje ocelových konstrukcí

RSTAB Přípoje
HSS 8.xx

Přídavný modul

Posouzení mezního stavu únosnosti svařovaných styčníků s dutými průřezy podle EN 1993-1-8:2005

RSTAB Přípoje
JOINTS Steel - Pinned 8.xx

Přídavný modul

Kloubové spoje podle EN 1993-1-8

RSTAB Přípoje
JOINTS Steel - Column Base 8.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
ALUMINUM 8.xx

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle Eurokódu 9

RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

RSTAB Ostatní
LIMITS 8.xx

Přídavný modul

Porovnání výsledků s definovanými mezními hodnotami

RSTAB Ostatní
DEFORM 8.xx

Přídavný modul

Analýza deformací a průhybu pro pruty a sady prutů

RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

RSTAB Ostatní
SUPER-RC 8.xx

Přídavný modul

Superponování výsledků různých stavebních fází

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

RFEM Ostatní
RF-LIMITS 5.xx

Přídavný modul

Porovnání výsledků s definovanými mezními hodnotami

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

RFEM Přípoje
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)