Přídavný modul RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber pro RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Posouzení nepřímých dřevěných spojů

Přídavný modul RF-/JOINTS Timber – Steel to Timber posuzuje spoje připojené nepřímo pomocí ocelových desek. Spojovacími prostředky jsou kolíky, hmoždíky, hřebíky a vruty. Posouzení probíhá podle normy:

 •  EN 1995-1-1 (včetně národních příloh)
 •  ANSI/AWC NDS‑2015
  • Load and Resistance Factor Design (LRFD)
  • Allowable Stress Design (ASD)

 1. Základní vlastnosti

  • Návrh kloubových, ohybově tuhých a poddajných spojů
  • Definice až pěti ocelových plechů vložených v dřevěných nosnících
  • Až 8 připojených prutů na jednom uzlu
  • Tloušťka ocelového plechu: 5 – 40 mm
  • Průměr kolíků: 6 – 30 mm
  • Automatická kontrola minimálních roztečí kolíků
  • Libovolná definice vzdáleností kolíků
  • Definice asymetrického uspořádání kolíků (například libovolný polygonální řetězec)
  • Grafické znázornění spojů v modulu a v programu RFEM/RSTAB
  • Všechna požadovaná posouzení oceli a dřeva včetně redukce průřezových charakteristik
  • Posouzení výztuh na příčný tah podle EN 1995‑1‑1
  • Export Excentricit prutů do programu RFEM/RSTAB a jejich zohlednění při výpočtu vnitřních sil
  • Možnost specifikace délky kolíku kratší než šířky průřezu (při použití dřevěných zátek)
 2. Základní údaje

  Vstupní data

  Nejdříve je nutné vybrat kategorii spoje, typ spoje a návrhovou normu a zároveň materiál ocelové desky a kolíku. Pro posouzení podle EC 5 lze vybrat systém kolíků WS‑T od výrobce SFS intec. V tomto případě je odpovídající materiál přednastaven podle specifikace od výrobce.

  Připojené pruty se importují z RFEM/RSTAB modelu. Přídavný modul automaticky ověřuje, zda jsou splněny všechny podmínky geometrie. Celý spoj lze zadat také ručně.

  Zatížení se převádí z programu RFEM/RSTAB nebo se v případě ručního zadání spoje definují manuálně. Vstupním okně „Geometrie“ slouží k definici parametrů ocelové desky a také nastavení skupiny kolíků pro spojené pruty.

 3. Nastavení pro posouzení

  Posouzení

  Po skončení výpočtu se zobrazí pevnosti spoje a další výsledky pro jednotlivé pruty. Modul zobrazí následující výsledky posouzení:

  • Ověření minimální rozteče
  • Únosnost pro každý kolík
  • Ocelový plech (posouzení otvorů na otlačení a napětí podle EC 3 a AISC)
  • Analýzy napětí s redukovaným dřevěným průřezem
  • Porušení blokovým smykem
  • Celková únosnost (včetně určení pevností, analýzy příčného tahu podle EC 5 apod.)
 4. Okna výsledků modulu

  Výsledky

  Nejprve se rozhodující posouzení spoje uspořádají do skupin a zobrazí se v tabulce výsledků včetně geometrií spoje. Dalších tabulky výsledků obsahují všechny důležité detaily posouzení.

  Rozměry a materiálové charakteristiky podstatné pro model jsou patrné na první pohled a lze je rovnou vytisknout nebo exportovat do souboru DXF. Spoje lze vizualizovat v přídavném modulu RF‑/JOINTS Timber - Steel to Timber nebo přímo na RFEM/RSTAB modelu.

  Všechny grafiky je možné vytisknout přímo nebo přidat do tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB. Výsledky v odpovídajícím měřítku umožňují optimální kontrolu modelu již ve fázi navrhování.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-JOINTS Timber - Steel to Timber 5.xx

  850,00 USD

 • Další licence

  382,50 USD

CENA pro RSTAB (bez DPH)

 • JOINTS Timber - Steel to Timber 8.xx

  850,00 USD

 • Další licence

  382,50 USD

Zákazníci, kteří koupili tento produkt, také koupili
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program
Program pro statické výpočty MKP

RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Ostatní
RF-LAMINATE 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení vícevrstvých ploch

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM
Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Analýza vlastního kmitání

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
RFEM modul pro stabilitní analýzu podle metody vlastních tvarů

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Rozšíření modulu RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations o náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů