Přídavný modul RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber pro RFEM/RSTAB

Popis produktu

 • Dřevěná konstrukce

Posouzení nepřímých dřevěných spojů

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Přídavný modul RF-/JOINTS Timber – Steel to Timber posuzuje spoje, u nichž jsou dřevěné pruty navzájem připojené nepřímo pomocí ocelových desek. Spojovacími prostředky jsou kolíky, hmoždíky, hřebíky a vruty. Posouzení probíhá podle normy:

 •  EN 1995-1-1 (včetně národních příloh)
 •  ANSI/AWC NDS‑2018
  • Load and Resistance Factor Design (LRFD)
  • Allowable Stress Design (ASD)

 1. Základní vlastnosti

  • Návrh kloubových, ohybově tuhých a poddajných spojů
  • Zadání až pěti ocelových plechů vložených v dřevěných nosnících
  • Na jeden uzel je připojeno až 8 prutů
  • Tloušťka ocelového plechu 5 - 40 mm
  • Spojovací prostředky všech velikostí
  • Automatická kontrola minimálních roztečí spojovacích prostředků
  • Libovolné zadávání vzdáleností spojovacích prostředků
  • Zadání asymetrických uspořádání spojovacích prostředků (například libovolný polygonální řetězec)
  • Grafické znázornění spojů v přídavném modulu a v programu RFEM/RSTAB
  • Všechna požadovaná posouzení oceli a dřeva včetně redukce průřezových charakteristik
  • Posouzení výztuh na příčný tah (pouze pro EN 1995-1)
  • Export excentricit prutů do programu RFEM/RSTAB a jejich zohlednění při výpočtu vnitřních sil
  • Možnost specifikace délky kolíku kratší než šířky průřezu (při použití dřevěných zátek)
  • Export geometrie spoje do formátu DXF
  • Posouzení požární odolností podle EN 1995‑1‑2
 2. Vstupní data

  Nejdříve je nutné vybrat kategorii spoje, typ spoje a návrhovou normu a zároveň materiál ocelové desky a kolíku. Pro posouzení podle EC 5 lze vybrat systém kolíků WS‑T od výrobce SFS intec. V tomto případě je odpovídající materiál přednastaven podle specifikace od výrobce.

  Připojené pruty se importují z RFEM/RSTAB modelu. Přídavný modul automaticky ověřuje, zda jsou splněny všechny podmínky geometrie. Celý spoj lze zadat také ručně.

  Zatížení se převádí z programu RFEM/RSTAB nebo se v případě ručního zadání spoje definují manuálně. Vstupní okno „Geometrie” slouží k definici parametrů ocelové desky a také uspořádání spojovacích prostředků pro spojené pruty.

 3. Posouzení

  Po skončení výpočtu se zobrazí pevnosti spoje a další výsledky pro jednotlivé pruty. Modul zobrazí následující výsledky posouzení:
  • Ověření minimální rozteče
  • Únosnost pro každý spojovací prostředek
  • Ocelový plech (posouzení otvorů na otlačení a napětí podle EC 3 a AISC)
  • Analýzy napětí s redukovaným dřevěným průřezem
  • Porušení blokovým smykem
  • Celková únosnost (včetně určení pevností, analýzy příčného tahu podle EC 5 apod.)
  • Posouzení požární odolností podle EN 1995‑1‑2
 4. Výsledky

  Nejprve se rozhodující posouzení spoje uspořádají do skupin a zobrazí se v tabulce výsledků včetně geometrií spoje. V dalších tabulkách výsledků vidíme všechny důležité detaily posouzení.

  Rozměry a materiálové charakteristiky podstatné pro model se okamžitě zobrazí a lze je rovnou vytisknout. Je možný i export do souboru DXF. Spoje lze vizualizovat v přídavném modulu RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber nebo přímo na RFEM/RSTAB modelu.

  Všechny grafiky je možné vytisknout přímo nebo přidat do tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB. Výsledky v odpovídajícím měřítku umožňují optimální kontrolu modelu již ve fázi navrhování.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Cena

Cena
850,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

RSTAB
RSTAB

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM
RFEM

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB
TIMBER Pro

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM
RF-TIMBER Pro

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB
STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB
STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-LAMINATE

Přídavný modul

Posouzení vícevrstvých ploch

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB
RSBUCK

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB
RFEM/RSTAB přídavný modul RF-/JOINTS Timber-Timber to Timber

Přídavný modul

Posouzení přímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
360,00 USD