RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber | Vstupní data

Funkce programu

Nejdříve je nutné vybrat kategorii spoje, typ spoje a návrhovou normu a zároveň materiál ocelové desky a kolíku. Pro posouzení podle EC 5 lze vybrat systém kolíků WS‑T od výrobce SFS intec. V tomto případě je odpovídající materiál přednastaven podle specifikace od výrobce.

Připojené pruty se importují z RFEM/RSTAB modelu. Přídavný modul automaticky ověřuje, zda jsou splněny všechny podmínky geometrie. Celý spoj lze zadat také ručně.

Zatížení se převádí z programu RFEM/RSTAB nebo se v případě ručního zadání spoje definují manuálně. Vstupní okno „Geometrie” slouží k definici parametrů ocelové desky a také uspořádání spojovacích prostředků pro spojené pruty.

RFEM Přípoje
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber 5.xx

Přídavný modul

Posouzení nepřímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
850,00 USD