Nowe dachy nad bramami centrum wystawowego, Frankfurt, Niemcy

Projekt klienta

28. stycznia 2014

Niemcy RSTAB Konstrukcje stalowe

Statyka i konstrukcja Planowanie cyfrowe i analiza statyczno-wytrzymałościowa
Bollinger + Grohmann Ingenieure
Frankfurt am Main, Niemcy
www.bollinger-grohmann.com
Projekt Ingo Schrader
Berlin, Niemcy
www.schrader-architekt.de
Inwestor Targi Frankfurt
www.messefrankfurt.com

W 2008 roku, niemiecka firma Messe Frankfurt ogłosiła konkurs architektoniczny na przebudowę północnych i południowych bram prowadzących do centrum wystawowego. Celem było zaprojektowanie kordegardy i dachu dla każdej bramy. Właściciel budynku chciał, aby dachy były niezwykłymi, niepospolitymi konstrukcjami.

Konkurs wygrał niemiecki architekt z Berlina Ingo Schrader, który ściśle współpracował z inżynierami z firmy Bollinger + Grohmann. Projekt obejmował okrągłe dachy o średnicy około 25 m, podtrzymywane przez słupy w kształcie piramid. W sierpniu 2013, ukończono budowę dachu nad bramą północną.

Konstrukcja dachu nad północną bramą

W toku dalszego planowania kształt okrągły zmieniono na owalny, ze względu na konieczność adaptacji do lokalnych warunków. Wymiary zadaszenia to 42 m x 18 m przy maksymalnej grubości płyt wynoszącej 60 cm. Dach jest podparty na wysokości do 10 m, a jego grubość na krawędziach to jedynie 15 cm.

Cztery słupy są rozmieszczone w nieregularnej siatce. Ich piramidalny kształt wizualnie oddaje rozmieszczenie sił w słupach. Kształt trójkąta nadaje słupom wyjątkowej smukłości, a dach sprawia wrażenie, że unosi się w powietrzu.

Konstrukcję nośną wygenerowano i zoptymalizowano w modelu obliczeniowym. Można mieć wrażenie, że warstwy nośne rozmieszczono losowo. Ale ich rozmieszczenie jest wynikiem przeprowadzenia obliczeń komputerowych, w których dostosowano warunki graniczne: konstrukcyjne, formalne i produkcyjne.

Następnie płyty zoptymalizowano pod kątem ich wysokości i szerokości. Podczas tego procesu, program RSTAB połączono z programem Rhinoceros, wykorzystując indywidualnie utworzony skrypt VBA. Specjalny algorytm pozwolił zredukować w sposób iteracyjny rozmiar przekroju poprzecznego płaskich stalowych płyt, na podstawie pojawiających się naprężeń równoważnych.

Program wykorzystany do analizy statyczno-wytrzymałościowej