Bahaistyczna świątynia w Ameryce Południowej, Santiago, Chile

Projekt klienta

Statyka i konstrukcja Analiza statyczno-wytrzymałościowa, konstrukcja oraz wykonanie (stal i dach)
Josef Gartner GmbH
Würzburg, Niemcy
josef-gartner.permasteelisagroup.com
Architekt Hariri Pontarini Architects
Toronto, Kanada
www.hariripontarini.com
Inwestor National Spiritual Assembly of the Bahá’ís of Canada
www.ca.bahai.org
Hariri Pontarini Architects
Toronto, Canada
www.hariripontarini.com
Hariri Pontarini Architects
Toronto, Canada
www.hariripontarini.com

W Chile powstała niezwykła konstrukcja: "świątynia światła", jedna z ośmiu świątyń bahaistycznych na świecie. Monoteistyczna religia bahaistów skupia około 7 milionów wyznawców, przede wszystkim w Indii, Iranie, Afryce oraz w Ameryce Płd. i Płn. Projektowanie świątyni trwało kilka dekad.

Hariri Pontarini Architects
Toronto, Canada
www.hariripontarini.com
Hariri Pontarini Architects
Toronto, Canada
www.hariripontarini.com

Firmie Josef Gartner GmbH, niemieckiemu klientowi Dlubal Software, powierzono zaplanowanie, projekt i budowę całej konstrukcji nad poziomem terenu.

Konstrukcja

Świątynia swoim kształtem przypomina kwiat lotosu o dziewięciu płatkach. Budynek ma średnicę około 34 m i wysokość 30 m. Konstrukcja podziemna obejmuje dwukondygnacyjną konstrukcję betonową i płaską płytę.

Ponieważ budowa znajduje się w chilijskim regionie o wysokim ryzyku występowania aktywności sejsmicznej, konieczne było odłączenie, w poziomie, konstrukcji od gruntu ze względu na drgania. Dlatego pomiędzy betonowymi słupami i podwieszonym sufitem rozmieszczono dziesięć toczonych łożysk wahliwych.

Stalowa konstrukcja nośna jest rodzajem ramy przestrzennej z górną i dolną warstwą pasów, składającą się z prostokątnych przekrojów i okrągłych elementów rurowych, służących jako elementy łączące.

Dziewięć płatków, które mają identyczną konstrukcję, styka się końcówkami tworząc kopułę z otworem (oculus). Szkielet konstrukcyjny jest uformowany, jak w przypadku prawdziwych płatków kwiatów, z wykorzystaniem wewnętrznej ramy z okrągłych rur z grubszymi ścianami przekroju o średnicy = 323.9 mm.

Najpierw budynek zamodelowano w programie Rhinoceros. Następnie kompletny model 3D przeniesiono do RFEM i RSTAB i zoptymalizowano podczas bliskiej współpracy z architektem.

Wreszcie firma Gartner obliczyła stalową konstrukcję w RFEM i RSTAB uwzględniając wpływ trzęsień ziemi.

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształów drgań modeli prętowych

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Forced Vibrations 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna i dynamiczna wraz z analizą czasową i multimodalną analizą spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
580,00 USD