Chrám Bahá'í v Chile, Jižní Amerika

Projekt zákazníka

Statika a konstrukce Statika a realizace (ocel a střešní krytina)
Josef Gartner GmbH, Würzburg, Německo
josef-gartner.permasteelisagroup.com
Architekt Hariri Pontarini Architects
Toronto, Kanada
www.hariripontarini.com
Investor National Spiritual Assembly of the Bahá’ís of Canada
www.ca.bahai.org

V Chile vyrostla zcela mimořádná stavba: "Chrám světla". Je jedním z osmi baháistických chrámů na světě. Monoteistická víra Bahá'í (bahaismus) má asi sedm milionů následovníků, hlavně v Indii, Íránu, Africe a také v Severní a Jižní Americe. Realizace plánu postavit tento chrám trvala mnoho desetiletí.

Návrhem, posouzením a realizací nadzemní konstrukce byla pověřena firma Josef Gartner GmbH, německý zákazník společnosti Dlubal Software.

Konstrukce

Tvar chrámu připomíná květ lotosu s devíti okvětními lístky. Budova má průměr asi 34 m a výšku 30 m. Spodní část konstrukce se skládá z dvoupodlažní betonové stavby a z plochých základů.

Chrám se nachází v Chile v oblasti s častým výskytem zemětřesení, proto bylo nutné oddělit konstrukci horizontálně od základů kvůli kmitání. Mezi betonové sloupy a střední betonovou desku tak bylo umístěno celkem 10 třecích kyvných ložisek.

Ocelovou nosnou konstrukci představuje prostorová příhradová konstrukce s horním a dolním pásem z obdélníkových profilů a s diagonálními kruhovými trubkami jako spojovacími prvky.

Devět konstrukčně totožných okvětních lístků se na vrcholu uzavírá a tvoří světelnou kopuli (oculus). Podobně jako u skutečných okvětních lístků je jejich kostra tvořena vnitřní síťovou konstrukcí ze silnějších kulatých trubek o průměru d=323,9 mm.

Konstrukce byla nejprve zadána v programu Rhinoceros. Následně byl celý 3D model převeden do programů RSTAB a RFEM a v úzké spolupráci s architektem optimalizován.

Nakonec byla posouzena ocelová konstrukce v programech RSTAB a RFEM se zohledněním vlivu zemětřesení.

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Forced Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD