Chrám Bahá'í v Chile, Jižní Amerika

Realizováno v programech Dlubal Software...

  • Zákaznický projekt

Projekt zákazníka

V Chile vyrostla zcela mimořádná stavba: "Chrám světla". Je jedním z osmi baháistických chrámů na světě. Monoteistická víra Bahá'í (bahaismus) má asi sedm milionů následovníků, hlavně v Indii, Íránu, Africe a také v Severní a Jižní Americe. Realizace plánu postavit tento chrám trvala mnoho desetiletí.

Statika a konstrukce Statický výpočet, realizace a kompletace (ocel a krytina)
Josef Gartner GmbH, Würzburg, Německo
josef-gartner.permasteelisagroup.com
Architekt Hariri Pontarini Architects
Toronto, Kanada
www.hariripontarini.com
Investor National Spiritual Assembly of the Bahá’ís of Canada
www.bahai.ca

Model

Návrhem, posouzením a realizací nadzemní konstrukce byla pověřena firma Josef Gartner GmbH, německý zákazník společnosti Dlubal Software.

Konstrukce

Tvar chrámu připomíná květ lotosu s devíti okvětními lístky. Budova má průměr asi 34 m a výšku 30 m. Spodní část konstrukce se skládá z dvoupodlažní betonové stavby a z plochých základů.

Chrám se nachází v Chile v oblasti s častým výskytem zemětřesení, proto bylo nutné oddělit konstrukci horizontálně od základů kvůli kmitání. Mezi betonové sloupy a střední betonovou desku tak bylo umístěno celkem 10 třecích kyvných ložisek.

Ocelovou nosnou konstrukci představuje prostorová příhradová konstrukce s horním a dolním pásem z obdélníkových profilů a s diagonálními kruhovými trubkami jako spojovacími prvky.

Devět konstrukčně totožných okvětních lístků se na vrcholu uzavírá a tvoří světelnou kopuli (oculus). Podobně jako u skutečných okvětních lístků je jejich kostra tvořena vnitřní síťovou konstrukcí ze silnějších kulatých trubek o průměru d=323,9 mm.

Konstrukce byla nejprve zadána v programu Rhinoceros. Následně byl celý 3D model převeden do programů RSTAB a RFEM a v úzké spolupráci s architektem optimalizován.

Nakonec byla posouzena ocelová konstrukce v programech RSTAB a RFEM se zohledněním vlivu zemětřesení.

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 4386x
  • Aktualizováno 10. února 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

RSTAB 8
RSTAB

Hlavní program

Software pro navrhování prutových a příhradových konstrukcí a pro lineární a nelineární výpočty vnitřních sil, deformací a podporových reakcí

Cena za první licenci
3 150,00 EUR
RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Software pro statické výpočty metodou konečných prvků (MKP) rovinných a prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin, prutů (nosníků), těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
4 550,00 EUR
RSTAB 8

DYNAM Pro | Natural Vibrations 8

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RSTAB 8
DYNAM Pro - Equivalent Loads

Přídavný modul

Seizmická analýza pomocí náhradního statického zatížení za použití multimodální analýzy spektra odezvy

Cena za první licenci
1 450,00 EUR