Nowy budynek szkoły w Gol, Norwegia

Projekt klienta

Statyka i konstrukcja DBC AS
Gol, Norway
www.dbc.no
Architekci Arkitektene Vis-a-Vis
Trondheim, Norway
visavis.no
Konstrukcja Veidekke AS, avd. Hallingdal
Oslo, Norway
veidekke.no
Inwestor Municipality Gol, Norway
www.gol.kommune.no

W czerwcu 2016, po prawie 2 latach budowy został otwarty nowy budynek szkoły w Gol, Norwegia.

Trzypiętrowy budynek o powierzchni całkowitej 8,500 m² oferuje przestrzeń dla 750 uczniów od 1 do 10 klasy.

Duże powierzchnie przeszklone zapewniają dobre warunki oświetleniowe w budynku przez cały rok. Norweska firma DBC AS, klient Dlubal Software, była odpowiedzialna za analizę statyczno-wytrzymałościową szkoły oraz szczegółowe planowanie wszystkich konstrukcji betonowych in‑situ. Ponadto, DBC AS przeprowadziła obliczenia sił wewnętrznych w programie RFEM, które przekazała następnie producentowi konstrukcji prefabrykowanych (beton & stal).

Konstrukcja

Wymiarowanie całego modelu przestrzennego zostało przeprowadzone w oprogramowaniu RFEM. Składa się ze stali, betonu zbrojonego, drewna, liczy 1,421 prętów i 193 powierzchni.

Pokrycie dachu szkoły składa się z Lett‑Tak elementów (elementy warstwowe o zintegrowanych stalowych przekrojach cienkościennych). Elementy te posiadają bardzo wysoką nośność na obciążenia pionowe (przęsło do 18 m). Jednakże, mają one tendencję do poddawania się ścinaniu. W celu prawidłowego przedstawienia paneli dachowych, elementy powierzchniowe o odpowiednich usztywnieniach (określone przez Lett‑Tak firmę, na podstawie badań) zostały obliczone w RFEM.

Dwie szyby windowe i poprzeczne ściany prefabrykowanych sprężonych elementów betonowych wraz ze stalowymi przekątnymi zapewniły poziome usztywnienie. Ze względów estetycznych, dla przekątnych i słupów zostały wykorzystane rurociągi oraz rury o przekroju kwadratowym. Sztywne ramy/konstrukcje szkieletowe zastosowano w miejscach, gdzie nie można było wstawić usztywnień.

Wymiana danych pomiędzy inżynierem budownictwa a architektem oraz innymi stronami przebiegała za pomocą IFC modeli. W ten sposób możliwe było przeprowadzenie optymalnej kontroli kolizji. Ponadto, okazało się to bardzo pomocne w celu sprostania bardzo napiętemu harmonogramu budowy.