Porównywanie wyników określonych stanów granicznych

Wskazówki i porady

Moduł dodatkowy RF-/LIMITS, analizuje nośność prętów, końców prętów, węzłów, podpór węzłowych i powierzchni (tylko w RFEM) za pomocą określonej nośności granicznej. Co więcej istnieje możliwość sprawdzenia przemieszczeń węzłowych, podobnie jak i wymiarów przekroju.

Na poniższym przykładzie, porównamy stopy fundamentowe wiaty z max. siłami dopuszczalnymi, określonymi przez producenta.

Wartości charakterystyczne:
  • Ściskanie: Rc,k = 46.26 kN = Nmin
  • Rozciąganie: Rt,k = 8.98 kN = Nmax

W związku z tym, że płyta dociskowa podstawy słupa nie może wystawać poza słup, może być określona min. szerokość i wysokość przekroju. W tym przypadku, w okrągłej płycie wynosi 80 mm -> b_min = h_min = 80 mm.

Następnie, RF-/LIMITS porównuje siły wewnętrzne lub wymiary przekroju z dopuszczalnymi. W tym celu, obliczenia mogą być przeprowadzone wg EN 1995-1-1 (projektowanie konstrukcji drewnianych) z odpowiednimi załącznikami krajowymi. Jeśli natomiast nie wybiorą Państwo normy, istnieje możliwość rozważenia częściowego współczynnika bezpieczeństwa.

Można importować zdefiniowaną przez użytkownika bazę danych do innych komputerów. Aby to zrobić należy zapisać plik "Limits_User.db3" oraz folder "LIMITS" w folderze danych programu (domyślnie "C:\ProgramData\Dlubal\'Your Version'\General Data") w tej samej ścieżce na komputerze docelowym. W tym celu wersje programów RFEM oraz RSTAB nie powinny się różnić.

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Inne
RF-LIMITS 5.xx

Moduł dodatkowy

Porównanie wyników z określonymi stanami granicznymi

Cena pierwszej licencji
580,00 USD