Porovnání výsledků s definovanými mezními stavy v modulu RF-/LIMITS

Tipy & triky

S přídavným modulem RF‑/LIMITS je možné porovnávat únosnost prutů, konců prutů, uzlů, uzlových podpor a ploch (jen v programu RFEM) prostřednictvím definované mezní únosnosti. Dále je možné kontrolovat posunutí uzlů i rozměry průřezu. V tomto příkladu porovnáme maximální přípustné síly patky sloupu přístřešku pro auto se silami danými výrobcem.

Charakteristické hodnoty jsou:

  • Tlak: Rc,k = 46,26 kN = Nmin
  • Tah: Rt,k = 8,98 kN = Nmax

Neboť tlaková deska patky nemá vyčnívat ze sloupu, můžeme definovat minimální výšku a šířku průřezu. V tomto případě je průměr kruhové tlakové desky 80 mm → bmin = hmin = 80 mm.

Následně porovná modul RF‑/LIMITS vnitřní síly a rozměry průřezu s těmi přípustnými. Potom může následovat posouzení podle EN 1995‑1‑1 (norma pro dřevěné stavby) s aktuální národní přílohou. Pokud není žádná norma vybrána, může být zohlednění dílčího součinitele spolehlivosti volitelně aktivováno.

Databáze vytvořená uživatelem může být načtena i do jiných počítačů. K tomu je nutné zkopírovat na cílový počítač na stejné místo soubor „Limits_User.db3“ a složku „LIMITS“ z programové složky (standardně na „C:\ProgramData\Dlubal\'vaše verze'\General Data“). Přitom by se neměly lišit používané verze programu RFEM nebo RSTAB.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ostatní
RF-LIMITS 5.xx

Přídavný modul

Porovnání výsledků s definovanými mezními hodnotami

Cena za první licenci
580,00 USD