Ograniczenie węzłowe typu membrana

Wskazówki i porady

W najnowszej wersji programu RFEM, została wprowadzona funkcja skrępowania węzłowego – narzucająca węzłom określone warunki brzegowe. Możliwym stało się tym samym łączenie węzłów z zachowaniem specyficznych zależności pomiędzy ich wzajemnymi przemieszczeniami (lub obrotami). Typ „ograniczenia membranowego“ związany jest z możliwością łączenia węzłów w płaszczyźnie. Opcja ta dostępna jest nie tylko dla globalnego układu współrzędnych, ale także dla układów zdefiniowanych przez użytkownika.

Ograniczenie membranowe ma funkcję sztywnej membrany, która działa wyłącznie w uprzednio wybranej płaszczyźnie. Odkształcenia występujące poza płaszczyzną nie są ograniczone przez ten rodzaj skrępowania. Funkcja ta umożliwia efektywny sposób modelowania gruntów (w wybranych przypadkach), płyt lub konstrukcji o bardzo dużej sztywności w płaszczyźnie.

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD