Wartości graniczne dla analizy stateczności w RF- / STEEL EC3

Artykuł o tematyce technicznej

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Od wersji programu X.11 skorygowano opcje filtrowania małych sił ściskających lub momentów analizy stateczności w RF- / STEEL EC3. Przeglądanie tych opcji filtrowania w zakładce "Stabilność" w oknie dialogowym "Szczegóły" umożliwia przezroczystą pracę w module, ponieważ są one teraz niezależne od projektu.

Opcje filtrowania należy stosować w celu umożliwienia obliczeń w przypadku problemów obliczeniowych z uwagi na nieregulowaną analizę stateczności niektórych przekrojów i sytuacji obciążeń, a także w celu pominięcia problematycznych sił wewnętrznych poprzez zastosowanie swobodnie definiowalnych granic. Wartości graniczne można definiować niezależnie od ustawień domyślnych w oknie dialogowym pokazanym na rysunku 01.

Rysunek 01 - Definiowanie „Wartości granicznych dla analizy stateczności”

Zastosowanie i przykład

Poniżej przedstawiono dwa proste przykłady wyjaśniające zastosowanie. Istnieją dwie jednoprzęsłowe belki o długości 5 metrów każda. Oba są wykonane ze stali konstrukcyjnej S235. Lewa belka to przekrój kątowy L 100 x 100 x 10, a prawy to przekrój ceowy UPE 300. Obciążenie pokazano na rysunku 02.

Rysunek 02 - Układ i obciążenie

W przypadku próby przeprowadzenia obliczeń bezpośrednio w module RF-/STEEL EC3, zgodnie z niemieckim załącznikiem krajowym [2] do Eurokodu 3, obie belki są uznawane za nieobliczalne.

Rysunek 03 - Wynik nieudanej próby projektowej

Zarówno w przypadku przekroju L, jak i przekroju kanałowego nie jest możliwa interakcja zgodnie z 6.3.3 normy EN 1993 [1] , ponieważ przekroje muszą być podwójnie symetryczne. Podobnie, nie jest możliwe również obliczanie zgodnie z 6.3.4 normy EN 1993, ponieważ dopuszczalne są tylko przekroje dwuteowe. Możliwe byłoby przeprowadzenie obliczeń według analizy drugiego rzędu w module RF-/STEEL Warping Torsion. Jednakże w tym przykładzie należy pominąć mały moment zginający na przekroju L oraz niewielką siłę osiową ściskającą na przekroju ceowym.

W tym przypadku problem polega na tym, że poprzez pominięcie siły osiowej na przekroju ceowym, na przykład z granicą 10%, siła osiowa na przekroju L zostanie wykluczona, co należy zastosować na przekroju L dla wyboczenie. Na odwrót, poprzez zaniedbanie momentu zginającego na przekroju L, moment zginający na przekroju ceowym również może zostać pominięty. W tym przykładzie poprawną procedurą jest utworzenie dwóch przypadków modułów i zaprojektowanie prętów osobno.

Tak więc w module RF-/STEEL EC3 uwzględniono dwa przypadki:

  1. Wymiarowanie przekroju L i pomijanie momentu zginającego
  2. Wymiarowanie przekroju ceowego i pomijanie siły osiowej

W przypadku 1 wartości dopuszczalne dla pominięcia momentu zostają zwiększone do 0,100. Obliczenia wyboczeniowe są teraz wykonane.

Rysunek 04 - Wartości graniczne dla przypadku 1 i udanego obliczenia wyboczenia

W przypadku 2 wartości graniczne pominięcia siły osiowej zostają zwiększone do 0,100. Obliczenia na zwichrzenie zostały przeprowadzone.

Rysunek 05 - Wartości graniczne dla przypadku 2 i udanego obliczenia wyboczenia skrętnego

Literatura

[1] Eurokod 3: Wymiarowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Ogólne zasady i reguły dotyczące budynków; EN 1993-1-1: 2010-12
[2] Załącznik krajowy - Parametry określane na poziomie krajowym - Eurokod 3: Wymiarowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Ogólne zasady i reguły dotyczące budynków; DIN EN 1993-1-1/NA: 2015-08

Do pobrania

Linki

Kontakt

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD