Wartości graniczne dla analizy stateczności w RF- / STEEL EC3

Artykuł o tematyce technicznej

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator Podgląd oryginalnego tekstu

Od wersji programu X.11 skorygowano opcje filtrowania małych sił ściskających lub momentów analizy stateczności w RF- / STEEL EC3. Przeglądanie tych opcji filtrowania w zakładce "Stabilność" w oknie dialogowym "Szczegóły" umożliwia przezroczystą pracę w module, ponieważ są one teraz niezależne od projektu.

W przypadku problemów obliczeniowych z uwagi na nieuregulowaną analizę stateczności niektórych przekrojów i obciążeń należy zastosować opcje filtrowania, aby pominąć problematyczne siły wewnętrzne, stosując dowolnie definiowane wartości graniczne. Wartości graniczne można zdefiniować niezależnie od ustawień domyślnych w oknie dialogowym pokazanym na rysunku 01.

Rysunek 01 - Definiowanie „Wartości granicznych dla analizy stateczności”

Zastosowanie i przykład

Poniżej przedstawiono dwa proste przykłady wyjaśniające zastosowanie. Istnieją dwie belki jednoprzęsłowe o długości pięciu metrów każda. Oba są wykonane ze stali konstrukcyjnej S235. Lewa belka to sekcja kątowa L 100 x 100 x 10, prawa to sekcja kanałowa UPE 300. Obciążenie pokazano na rysunku 02.

Rysunek 02 - 1 – Model wraz z obciążeniem

W przypadku próby wykonania obliczeń bezpośrednio w RF-/STEEL EC3, przy użyciu niemieckiego załącznika krajowego [2] do Eurokodu 3, obie belki są uznawane za niemożliwe do wyznaczenia.

Rysunek 03 - Wynik nieudanej próby projektowej

Zarówno dla przekroju L, jak i dla kanału, nie jest możliwe oddziaływanie zgodnie z 6.3.3 normy EN 1993 [1] , ponieważ przekroje muszą być podwójnie symetryczne. Podobnie nie jest również możliwe zaprojektowanie zgodnie z 6.3.4 normy EN 1993, ponieważ dopuszczalne są tylko przekroje typu I. Możliwe byłoby wykonanie obliczeń zgodnie z analizą drugiego rzędu w RF-/STEEL Warping Torsion. Jednak w tym przykładzie należy pominąć mały moment zginający na przekroju w kształcie litery L i niewielką siłę osiową ściskającą na przekroju kanału.

W tym przypadku problem polega na tym, że poprzez zaniedbanie siły osiowej na odcinku kanału, na przykład z granicą 10%, siła osiowa na odcinku L zostałaby wykluczona, co należy zastosować na odcinku L. projekt wyboczenia. Odwrotnie, poprzez zaniedbanie momentu zginającego na przekroju L, moment zginający na odcinku kanału również może zostać pominięty. W tym przykładzie poprawną procedurą jest utworzenie dwóch przypadków modułowych i osobne zaprojektowanie prętów.

Dlatego w RF-/STEEL EC3 uwzględniono dwa przypadki:

  1. Obliczanie przekroju L i pomijanie momentu zginającego
  2. Obliczanie przekroju kanału z pominięciem siły osiowej

W przypadku 1 wartości graniczne dla zaniedbania momentu są zwiększane do 0,100. Projekt wyboczeniowy jest teraz wykonywany.

Rysunek 04 - Wartości graniczne dla przypadku 1 i udanego obliczenia wyboczenia

W przypadku 2 wartości graniczne dla zaniedbania siły osiowej są zwiększane do 0,100. Zostało teraz wykonane obliczenie wyboczenia skrętnego.

Rysunek 05 - Wartości graniczne dla przypadku 2 i udanego obliczenia wyboczenia skrętnego

Literatura

[1]Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Ogólne zasady i reguły dotyczące budynków; EN 1993-1-1: 2010-12
[2]Załącznik krajowy - Parametry określane na szczeblu krajowym - Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Ogólne zasady i reguły dotyczące budynków; DIN EN 1993-1-1/NA: 2015-08

Do pobrania

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD