Mezní hodnoty pro posouzení stability v přídavném modulu RF-/STEEL EC3

Odborný článek

Verzí X.11 byly přepracovány možnosti filtrování malých tlakových sil, respektive momentů pro posouzení stability v přídavném modulu RF‑/STEEL EC3. Díky úpravě těchto filtrů v záložce „Stabilita“ dialogu „Detaily“ je nyní postup v tomto přídavném modulu nezávislý na posouzení, a tudíž transparentní.

Příslušné filtry mají umožnit provést posouzení i v případě určitých průřezů nebo zatěžovacích situací, které nejsou upraveny normami, a nebylo by je tak možné posoudit, a nastavením příslušných limitů zanedbat problematické vnitřní síly. Mezní hodnoty, odlišné od standardního nastavení, lze zadat v níže znázorněném dialogu.

Obr. 01 - Stanovení „mezních hodnot pro stabilitní analýzu“

Použití a příklady

Postup si vysvětlíme níže na dvou jednoduchých příkladech. Máme dva prosté nosníky z oceli S235, z nichž každý má délku 5 metrů. V případě levého nosníku použijeme úhelník L 100 x 100 x 10, v případě pravého nosníku U‑profil UPE 300. Zatížení je znázorněno na následujícím obrázku.

Obr. 02 - Konstrukce a zatížení

Pokud se pokusíme provést posouzení v přídavném modulu RF‑/STEEL EC3 podle německé národní přílohy [2] Eurokódu 3 přímo, zobrazí se upozornění, že ani jeden z nosníků nelze posoudit.

Obr. 03 - Výsledek neúspěšného pokusu provést posouzení

Jak v případě L‑profilu, tak v případě U‑profilu není interakce podle čl. 6.3.3 normy EN 1993 [1] možná, protože průřezy musí být dvouose symetrické. Posouzení nelze provést ani podle čl. 6.3.4 normy EN 1993, protože se v daném případě připouští pouze I‑profily. Posouzení pomocí RF‑/STEEL Warping Torsion podle teorie druhého řádu by bylo možné provést. V našem příkladu je ovšem třeba zanedbat malý ohybový moment na L‑profilu a malou tlakovou sílu na U‑profilu.

Problematické přitom je, že zanedbání normálové síly na U-profilu při nastavení například 10 % mezní hodnoty by vedlo k vyloučení normálové síly také na L‑profilu, která se musí na L‑profilu zohlednit při posouzení na vzpěr. A naopak opominutí ohybového momentu na L‑profilu by způsobilo případně také zanedbání ohybového momentu na U‑profilu. Správným postupem je tak v našem příkladu vytvoření dvou návrhových případů v přídavném modulu a posouzení obou prutů jednotlivě.

V přídavném modulu RF-/STEEL EC3 budeme tedy uvažovat dva případy:

  • Posouzení L‑profilu a zanedbání ohybového momentu
  • Posouzení U‑profilu a zanedbání normálové síly

U případu 1 se mezní hodnoty pro zanedbání momentů zvýší na 0,100. Následně se provede posouzení na vzpěr.

Obr. 04 - Mezní hodnoty u případu 1 a úspěšně splněné posouzení na vzpěr

U případu 2 se mezní hodnota pro zanedbání normálové síly zvýší na 0,100. Následně se provede posouzení na klopení.

Obr. 05 - Mezní hodnoty u případu 2 a úspěšně splněné posouzení na klopení

Literatura

[1]   ČSN EN 1993-1-1:2006-12. Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Český normalizační institut, Praha: 2006.
[2]   DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08. Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau.

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD