Importowanie pliku DXF jako tło do modelowania

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Artykuł o tematyce technicznej

W RFEM i RSTAB możliwe jest importowanie plików DXF za pomocą funkcji importu. Pliki DXF można wykorzystać jako tło do modelowania ustroju statycznego.

Zasadniczo można podzielić import na dwie kategorie.

Importowanie jako linie i pręty

W programie RFEM można bezpośrednio importować plik DXF i utworzyć nowy model. Linie pliku DXF są importowane do programu i automatycznie tworzone są linie w programie RFEM.

W RSTAB otrzymywane są bezpośrednio pręty z przekrojem zastępczym. Przypisany przekrój zastępczy jest identyczny jak nazwa warstwy linii. Jeśli na przykład w programie CAD zostanie utworzona warstwa o nazwie IPE 100, warstwa ta zostanie zaimportowana do programu RSTAB bezpośrednio jako pręty z przekrojem IPE 100.

Rysunek 01 - Import pliku DXF jako linii

Podczas importowania warstwy DXF, w ustawieniach szczegółowych można wprowadzić zmiany przed importem. Można przykładowo zamienić zwrot osi głównych.

Rysunek 02 - Szczegółowe ustawienia importu

Importowanie jako warstwę tła

W programach RFEM i RSTAB można również importować plik DXF jako warstwę tła. Obraz DXF jest umieszczany jako aktywne tło grafiki. Następnie na jego podstawie można tworzyć linie i pręty. Zaletą tego rozwiązania jest wprowadzanie węzłów przy pomocy warstwy tła poprzez uchwycenie obiektu i umożliwienie szybkiego utworzenia struktury konstrukcji przy wykorzystaniu punktów przyciągania.

Rysunek 03 - Import pliku DXF jako warstwę tła

Jeśli zaimportowano DXF jako warstwę tła, można ją dostosować do własnych potrzeb. Istnieją możliwości przesuwania, obracania lub skalowania. Te czynności można wykonać poprzez nawigator projektu w obiektach pomocniczych.

Rysunek 04 - Zarządzanie warstwą tła

Autor

Dipl.-Ing. (FH) Stefan Frenzel

Dipl.-Ing. (FH) Stefan Frenzel

Product Engineering & Customer Support

Pan Frenzel jest odpowiedzialny za rozwój produktów do analizy dynamicznej. Zapewnia również wsparcie techniczne klientom Dlubal Software.

Słowa kluczowe

DXF BIM import warstwa tła

Literatura

Linki

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 1917x
  • Zaktualizowane 19. kwietnia 2021

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD