Import souboru DXF jako základ pro modelování

Odborný článek

V RFEMu a RSTABu je možné importovat DXF soubory pomocí funkce importu. Tyto soubory DXF lze použít jako základ pro modelování statického systému.

V zásadě můžete import rozdělit do dvou kategorií.

Importovat jako čáry a pruhy

V RFEMu můžete přímo číst v souboru DXF a vytvořit nový model. Zde se importují řádky souboru DXF a v RFEMu se automaticky vytvoří řádky.

V RSTABu získáte v tomto bodě přímo pruhy se zástupným symbolem jako průřez. Průřezu je přiřazen název vrstvy řádku. Je-li například v programu CAD pro jednotlivé vrstvy vytvořen název průřezu, například IPE 100, vytvoří se tato vrstva v RSTABu přímo jako pruh s průřezem IPE 100.

Obr. 01 - Importujte soubor DXF jako řádky

Při importu diapozitivu DXF lze také provést speciální nastavení před importem. Můžete například zaměnit osy.

Obr. 02 - Podrobná nastavení pro import

Importovat jako snímek pozadí

V RFEMu a RSTABu je také možné číst soubor DXF jako snímek na pozadí. Současně je obrázek DXF umístěn na pozadí grafiky. Potom můžete vytvořit čáry a pruhy. Výhodou této varianty je vybrat uzly filmu na pozadí pomocí uchopení objektu a rychle vytvořit strukturu přes body přichycení.

Obr. 03 - Importujte soubor DXF jako snímek pozadí

Pokud jste importovali DXF jako snímek na pozadí, lze jej přizpůsobit vašim vlastním potřebám. Existují možnosti pohybu, otáčení nebo škálování. Tyto manipulace lze provádět v navigátoru projektu pod objekty nápovědy.

Obr. 04 - Manipulace s podkladovým filmem

Klíčová slova

DXF BIM import snímek pozadí

Literatura

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD