Import souboru DXF jako základ pro modelování

Odborný článek

V programu RFEM i RSTAB lze načítat soubory DXF pomocí funkce pro import. Tyto soubory DXF lze použít jako základ pro modelování statického systému.

V zásadě můžeme import rozdělit do dvou kategorií.

Importovat jako linie a pruty

Do programu RFEM můžeme soubor DXF načíst přímo a vytvořit nový model. Importují se zde linie ze souboru DXF. V programu RFEM se pak automaticky vytvoří linie.

V programu RSTAB se vytvoří přímo pruty se zástupným symbolem pro průřez. Průřezu je přiřazen název vrstvy linie. Pokud například v aplikaci CAD zadáme jako označení pro jednotlivé vrstvy název průřezu, například IPE 100, vytvoří se daná vrstva v programu RSTAB přímo jako prut s průřezem IPE 100.

Obr. 01 - Import souboru DXF jako linií

Při importu hladiny DXF lze před importem také provést speciální nastavení. Můžeme například zaměnit osy.

Obr. 02 - Podrobná nastavení pro import

Importovat jako hladinu na pozadí

V programu RFEM a RSTAB lze soubor DXF načíst také jako hladinu na pozadí. Přitom se obrázek DXF umístí na pozadí grafiky. Pak můžeme vytvořit linie a pruty. Výhodu této varianty představuje možnost vybrat uzly z hladiny na pozadí pomocí funkce pro uchopení objektu. Můžeme tak pomocí úchopových bodů rychle vytvořit konstrukci.

Obr. 03 - Import souboru DXF jako hladiny na pozadí

Pokud jsme importovali soubor DXF jako hladinu na pozadí, můžeme ho přizpůsobit vlastním potřebám. Nabízí se nám funkce posunu, otáčení nebo zmenšování či zvětšování. Tyto úkony lze provádět v navigátoru projektu z položky Pomocné objekty.

Obr. 04 - Úprava hladiny na pozadí

Klíčová slova

DXF BIM import hladina na pozadí

Literatura

Odkazy

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD