Wymiarowanie przekrojów aluminiowych klasy 4 w RFEM 6

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Artykuł o tematyce technicznej

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Program RFEM 6 oferuje rozszerzenie Wymiarowanie aluminium do wymiarowania prętów aluminiowych. W tym artykule pokazano, jak w programie obliczane są przekroje klasy 4 zgodnie z Eurokodem 9.

Nowością w programie RFEM 6 jest wymiarowanie profili aluminiowych klasy 4 zgodnie z EN 1999-1-1 [1]. Ta funkcja udostępnia następujące opcje:

  • Obliczanie przekrojów efektywnych dla siły osiowej, zginania w osi mocnej i zginania w osi słabej
  • Szczegółowe informacje na temat obliczonych przekrojów efektywnych, w tym wyników poszczególnych subpaneli, redukcji grubości i ostatecznych charakterystyk przekrojów efektywnych użytych podczas obliczeń
  • Graficzna prezentacja przekrojów efektywnych z możliwością wyświetlania różnych naprężeń dla aktualnych sił wewnętrznych
  • Sprawdzenie obliczeń z uwzględnieniem przekrojów efektywnych i właściwości przekrojów efektywnych do obliczania nośności przekroju
  • Weryfikacja za pomocą naprężeń według naprężeń sumarycznych z przekrojów efektywnych dla przekrojów ogólnych

Wszystkie poprzednie punkty zostały zaimplementowane dla przekrojów znormalizowanych i parametrycznych z programu RFEM 6 (zdjęcie 01) oraz dla przekrojów zdefiniowanych przez użytkownika z RSECTION. Ten ostatni można zaimportować do programu RFEM 6 za pomocą opcji „Importuj przekrój z RSECTION” (rys. 02).

Szczegółowa procedura przypisywania parametrów istotnych dla obliczeń została już opisana w artykule w Bazie wiedzy “Wymiarowanie konstrukcji aluminiowych w RFEM 6 zgodnie z Eurokodem 9”. Jak wyjaśniono w artykule, parametry te można aktywować w oknie „Edytować pręt” pokazanym na rys. 03. Umożliwia to zdefiniowanie typów obliczeń dla konstrukcji aluminiowych (takich jak długości efektywne, lokalne redukcje przekrojów, panele usztywniające i ograniczenia obrotu), konfiguracje (zarówno stan graniczny nośności, jak i stan graniczny użytkowalności) oraz podpory obliczeniowe niezbędne do procedurę obliczeniową.

Po zakończeniu projektowania elementów aluminiowych, warto'przyjrzeć się wynikom. Po pierwsze, tabela pokazana na rys. 04 daje przegląd. Wyniki zastosowania rozszerzenia Aluminium Design można również wyświetlić graficznie, korzystając z zakładki Wyniki w Nawigatorze. Można na przykład wyświetlić stopnie wykorzystania według pręta, a także wzory kontroli obliczeń, typy kontroli obliczeń i ich opis.

Jeszcze ciekawsze są szczegóły kontroli projektu pokazane na rysunku 05 (dostępne za pośrednictwem ikony Szczegóły kontroli projektu). Pokazują one niektóre z największych zalet obliczeń przedstawionych w tym artykule, takie jak obliczanie przekrojów efektywnych dla siły osiowej, zginania w osi dużej i zginania w osi słabej, które na ogół są trudne do obliczenia ręcznego.

Należy pamiętać, że nawet przy wszystkich optymalizacjach wydajności obliczanie przekrojów efektywnych jest procesem iteracyjnym i może zaistnieć potrzeba obliczenia dużej liczby przekrojów efektywnych. W przypadku bardzo złożonych przekrojów niestandardowych z setkami punktów naprężeń obliczenia mogą zająć trochę czasu.

Można również wyświetlić dalsze szczegóły. Na przykład wszystkie informacje o przekroju można wyświetlić, klikając ikonę „Informacje o przekroju”. Ikonę tę można znaleźć w oknie „Szczegóły kontroli projektu” oraz w tabeli „Wymiarowanie aluminium”. W oknie „Informacje o przekroju”, które otwiera się po kliknięciu ikony, wszystkie informacje o interesującym przekroju są uporządkowane w odpowiednich przekrojach i dostępne dla użytkownika, jak pokazano na rys. 06.

W oknie „Wykres w przekroju” można zobaczyć ocenę naprężeń dla wszystkich obliczonych przekrojów efektywnych. Jak pokazano na rys. 07, okno to zapewnia graficzną reprezentację naprężeń wynikowych dla przekrojów efektywnych, w tym redukcji, zredukowanych grubości i obliczonych naprężeń. Można wybrać, które wyniki mają zostać wyświetlone.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing i obsługa klienta

Pani Kirova jest odpowiedzialna za tworzenie artykułów technicznych i zapewnia wsparcie techniczne klientom firmy Dlubal.

Słowa kluczowe

Projektowanie konstrukcji aluminiowych Klasa 4 Profil aluminiowy

Literatura

[1]   EN 1999-1-1: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln. CEN, Brüssel, 05, 2007.

Linki

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 821x
  • Zaktualizowane 24. listopada 2023

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz porady? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 884 794 700

[email protected]

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Nowa generacja oprogramowania wykorzystującego MES służy do analizy statyczno -wytrzymałościowej 3D prętów, powierzchni i brył.

Cena pierwszej licencji
4 650,00 EUR