Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

1. grudnia 2017

000264

Import / Eksport i BIM

RFEM

RSTAB

Po zaimportowaniu pliku DXF mam teraz kilka węzłów o identycznych współrzędnych. Jakie opcje oferuje RSTAB do czyszczenia układu?

Odpowiedź

Nie można uniknąć problemu podczas importowania rysunków DXF.

W celu wyeliminowania podwójnych współrzędnych można jednak użyć funkcji sprawdzania poprawności lub innych dostępnych funkcji. Oto niektóre z nich:

  • Podłączyć pręty
  • Dołącz do pręta
  • Sprawdzenie poprawności -> identyczne węzły
  • Model generowany przez regenerację -> węzły okrągłe
Podłączyć pręty

Za pomocą tej funkcji (Narzędzia -> Połączyć pręty) w oknie RSTAB zostanie narysowane okno nad odpowiednim obszarem. Jeżeli pręty przecinają się z węzłami, zostaną one automatycznie podzielone.

Dołącz do pręta

Za pomocą tego narzędzia (Narzędzia -> Przyłączyć pręty) można zdefiniować obszar wokół węzła / pręta i połączyć te węzły leżące w określonym promieniu względem tego węzła / pręta, mimośrodowo lub poprzez przesuwanie.

Wiarygodność -> identyczne węzły

pozwala na wybór podwójnych węzłów. Wśród ustawień można na przykład określić, że wszystkie węzły zostaną połączone w tym samym węźle, a wszystkie powiązane właściwości będą miały wpływ na ten węzeł (podpory, połączenia mimośrodowe itp.).

Model generowany przez regenerację -> węzły okrągłe

Węzły z wieloma miejscami dziesiętnymi wynikające z importu można zaokrąglić w dół.

Słowa kluczowe

Węzeł podwójny Identyczny węzeł Ta sama współrzędna Podwójny pręt

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD