Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000264 CS

1. prosince 2017

Import/Export & BIM RFEM RSTAB

Po importu souboru DXF mám nyní několik uzlů se stejnými souřadnicemi. Jaké možnosti nabízí programu RSTAB systém čištění?

Odpověď

Problém, který se vyskytuje při importu výkresů DXF, nelze vyloučit.

Je ovšem možné použít posouzení správnosti nebo jiné funkce k odstranění dvojitých souřadnic. Některé z nich jsou:

  • Připojit pruty
  • Připojit členy
  • Kontrola správnosti -> identických uzlů
  • Regenerovat model -> souřadnice uzlu kola
Připojit pruty

Pomocí této funkce (Nástroje -> Připojit pruty) vytvoříme v RSTABu příslušnou oblast. Pokud jsou pruty protínající uzly, budou se automaticky rozdělit.

Připojit členy

Pomocí tohoto nástroje (Nástroje -> Připojit pruty) můžeme stanovit oblast kolem uzlu / prutu a uzly, které leží v určitém poloměru v daném poloměru, připojit excentricky nebo posunem.

Pravdivost -> identických uzlů

umožňuje vybrat dvojité uzly. Mezi zadávacími parametry lze například zadat, že se všechny uzly sloučí do stejného uzlu a na uzel budou mít vliv i všechny související vlastnosti (podpora, excentrické spoje atd.).

Regenerovat model -> souřadnice uzlu kola

Uzly s mnoha desetinnými místy vyplývající z importu lze zaokrouhlit dolů.

Klíčová slova

Dvojitý uzel Totožný uzel Stejná souřadnice Dvojitý prut

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
;