FAQ 000523 PL 1. grudnia 2017

Ustawienia wyświetlania RFEM

W jaki sposób można zmienić skalowanie wyników w sekcjach w programie RFEM?

Odpowiedź

Skalowanie linii rozmiaru cięcia, tj. Wielkości ściegów paraboli, można ustawić w oknie panelu sterowania wynikami w zakładce współczynników wyświetlania.

Możesz wywołać panel sterowania za pomocą pozycji menu „Widok” -> „Panel sterowania” lub za pomocą przycisku o tej samej nazwie (patrz rysunek).

W tym oknie możesz ustawić współczynniki wyświetlania dla wszystkich wyświetlanych wyników.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD