FAQ 001085 PL

Instalacja

Po zalogowaniu się jako Użytkownik nie można otworzyć Project manager;a, ponieważ odpowiadająca mu ikona oraz wybór menu nie są dostępne (szare). Program został zainstalowany pod loginem Administratora Domeny. Po zalogowaniu jako Administrator, Project Manager działa bez problemów..

Odpowiedź

Problem ten jest często spowodowany niewystarczającymi uprawnieniami użytkownika, wymaganymi dla RFEM, RSTAB, SHAPE-THIN, SHAPE-MASSIVE etc.

Uprawnienia dla Folderów

Użytkownik programów Dlubal Software musi posiadać uprawnienia do zapisu i odczytu dla następujących folderów:


 • foldery programów Dlubal Software RFEM 5.xx, RSTAB 8.xx, SHAPE‑THIN 7.5 etc. Na przykład w Windows 7 można znaleźć te foldery w lokalizacji:

  C:\Program Files\Dlubal lub C:\Programs (x86)\Dlubal
  .

 • folder głównych danych Dlubal Software Stammdat. Każdy program posiada własny folder głównych danych. Na przykład w Windows 7 można znaleźć te foldery w lokalizacji:
  C:\ProgramData\Dlubal\RFEM 5.xx,

  C:\ProgramData\Dlubal\RSTAB 8.xx
  ,

  C:\ProgramData\Dlubal\
  etc.

 • foldery projektów Dlubal Software

 • foldery plików tymczasowych. Na przykład w Windows 7 można znaleźć te foldery w lokalizacji:
  C:\Users\"sign-in name"\AppData\Local\Temp\Dlubal or

  C:\Users\Public\Public Documents\Dlubal\Temp
  .


Prawa można nadać za pośrednictwem  Explorer: należny wybrać folder i otworzyć właściwości. Następnie w tab  Bezpieczeństwo, można określić pełen dostęp dla konkretnego Użytkownika lub na przykład Grupy Użytkowników.

Uprawnienia dla Rejestru

Dodatkowo Użytkownik potrzebuje uprawnień do zapisu i odczytu dla następujących wpisów do rejestru:


 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DLUBAL

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\DLUBAL


 • HKEY_CURRENT_USER\Software\DLUBAL


Uprawnienia takie można przydzielić w edytorze rejestru, który można otworzyć wprowadzając polecenie regedit w oknie tekstowym menu start. Należy ustawić ścieżkę i wybrać wpis  DLUBAL. Następnie można określić pełen dostęp dla konkretnego Użytkownika lub Grupy Użytkowników wybierając Pozwolenia w menu Edytować.

Więcej informacji znajduje się w  uprawnienia użytkownika.

Załączniki
Benutzerrechte.pdf (1.01 MB)
User-Rights.pdf (1006 kB)

Do pobrania

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na pytania, mogą Państwo skontaktować się z nami lub wysłać zapytanie za pomocą formularza.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl