FAQ 001085 CS

Instalace RFEM RSTAB SHAPE-MASSIVE SHAPE-THIN

After loging in as a User, it is not possible to open the Project Manager because the corresponding icon and the menu selection are not accessible (gray). The program has been installed under the login as a Domain Administrator. When logged in as an Administrator, the Project Manager works without problems.

Odpověď

This problem is often caused by insufficient user rights required for RFEM, RSTAB, SHAPE-THIN, SHAPE-MASSIVE etc.

Rights for Folders

A User of Dlubal Software programs needs write and read access rights for the following folders:


 • Dlubal Software program folders RFEM 5.xx, RSTAB 8.xx, SHAPE‑THIN 7.5 etc. For example in Windows 7, you can find these folders in the directory

  C:\Program Files\Dlubal or C:\Programs (x86)\Dlubal
  .

 • Dlubal Software master data folder Stammdat. Each program has the own master data folder. For example in Windows 7, you can find this folder in the directory

  C:\ProgramData\Dlubal\RFEM 5.xx
  ,

  C:\ProgramData\Dlubal\RSTAB 8.xx
  ,

  C:\ProgramData\Dlubal\
  etc.

 • Dlubal Software project folders

 • Folders of temporary files. For example in Windows 7, you can find these folders in the directory

  C:\Users\"sign-in name"\AppData\Local\Temp\Dlubal
  or

  C:\Users\Public\Public Documents\Dlubal\Temp
  .


The rights can be assigned using the Explorer: select the folder and open the properties. Then, in the Security tab, you can define full access for a particular User or User group, for example.

Rights for Registry

In addition, a User needs write and read access rights for the following registry entries:


 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DLUBAL

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\DLUBAL


 • HKEY_CURRENT_USER\Software\DLUBAL


These rights can be assigned in the registry editor, which you can open by entering the command regedit in the start menu text box. Set the path and select the DLUBAL entry. Then you can define full access for a particular User or User group by selecting Permissions in the Edit menu.

Find more information in video on user rights.

Přílohy
Benutzerrechte.pdf (1.01 MB)
User-Rights.pdf (1006 kB)

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
Průřezy Masivní
SHAPE-MASSIVE 6.5x

Program pro průřezové charakteristiky

Průřezové charakteristiky, analýza napětí a posouzení železobetonu masivních průřezů

Cena za první licenci
1 120,00 USD
Průřezy Tenkostěnné
SHAPE-THIN 8.xx

Program pro průřezové charakteristiky

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných průřezů

Cena za první licenci
1 120,00 USD