FAQ 001446 PL 1. grudnia 2017

Robert Vogl Instalacja RFEM RSTAB

Wymieniliśmy nasz klucz sieciowy HASP-HL na nowy klucz sieciowy Sentinel. Czy musimy się spodziewać jakichś zmian lub przeorganizowania?

Odpowiedź

W nowym kluczu sieciowym Sentinel występują następujące zmiany:

1) Pakiet oprogramowania dla tego klucza zawiera sterownik, menedżera licencjicentrum kontroli administratora . Możesz pobrać go z następujących linków:

Wersja GUI (interfejs użytkownika):
http://download.dlubal.com/?file=Sentinel_LDK_GUI_setup.zip

wersja z linii poleceń:
http://download.dlubal.com/?file=Sentinel_LDK_cmd_line_setup.zip

Po rozpakowaniu pakiet oprogramowania można zainstalować z wiersza poleceń za pomocą polecenia „haspdinst.exe -i”.

2) Usługa dystrybucji licencji na serwerze nie jest już nazywana „HASP Loader”, ale „Sentinel LDK License Manager” i działa teraz na porcie 1947 (wcześniej przez port 475).

3) Plik „nethasp.ini” nie jest już potrzebny, jeśli klient nie znajdzie automatycznie serwera w sieci. Nowy plik nosi nazwę „hasplm.ini” i można go utworzyć na kliencie za pośrednictwem Centrum kontroli administracyjnej (ACC). Możesz dotrzeć do ACC za pomocą następującego linku:
http: // localhost: 1947

W kategorii „Konfiguracja”, zakładka Dostęp do zdalnych menedżerów licencji , możesz wprowadzić adres IP serwera i potwierdzić za pomocą „Prześlij” (patrz zdjęcie).

Plik „hasplm.ini” jest przechowywany w następującym katalogu:
C: Program Files (x86) Wspólne pliki Aladdin Shared HASP

Słowa kluczowe

Sieć Dongel Sentinel

Do pobrania

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD