"Powierzchnie" -> "Układ osi powier" /> "Powierzchnie" -> "Układ osi powier" /> Układ konstrukcyjny został wprowadzony przy użyciu "osi z skierowanej w górę". W przypadku definicji belek podwieszanych i podpór wstępnych oraz wyników zbrojenia, w którym występują, wymagane jest wprowadzenie pewnych usterek. | Dlubal Software
Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator Podgląd oryginalnego tekstu

FAQ 001484 PL

1. grudnia 2017

Ustawienia wyświetlania RF-CONCRETE RFEM

Układ konstrukcyjny został wprowadzony przy użyciu "osi z skierowanej w górę". W przypadku definicji belek podwieszanych i podpór wstępnych oraz wyników zbrojenia, w którym występują, wymagane jest wprowadzenie pewnych usterek.

Odpowiedź

Zbrojenie dolne dla powierzchni jest definiowane w kierunku dodatniej lokalnej osi z powierzchni. W związku z tym zbrojenie górne jest definiowane w kierunku ujemnej osi z lokalnej powierzchni z. W nawigatorze Wyświetlić osie powierzchni można aktywować, wybierając opcję "Model" -> "Powierzchnie" -> "Układ osi powierzchni x, y, z". Alternatywnie można użyć menu kontekstowego powierzchni. Orientację lokalnej osi z powierzchni można zmienić za pomocą opcji Odwrócić lokalny układ współrzędnych w menu kontekstowym powierzchni.

Zbrojenie dolne prętów jest definiowane na stronie pręta w kierunku dodatniej lokalnej osi pręta z. W związku z tym zbrojenie górne jest definiowane w kierunku ujemnej osi z. Aby wyświetlić osie pręta, należy użyć opcji Wyświetlić opcję "Model" -> "Pręty" -> "Układ osi pręta x, y, z". Za pomocą menu kontekstowego pręta można też to sprawdzić.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD