"Plochy" -> "Plošné osy x, y, z". Alternativně můžeme použít místní nabídku ploch. Orientaci lokální osy z určité" /> "Plochy" -> "Plošné osy x, y, z". Alternativně můžeme použít místní nabídku ploch. Orientaci lokální osy z určité" /> Zadala jsem stavbu s osou z směru nahoru. Nyní existuje několik směrů pro zadání podvazkových a průvlakových nosníků a výstup požadované výztuže. | Dlubal Software
Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 001484 CS

1. prosince 2017

Nastavení zobrazení RF-CONCRETE RFEM

Zadala jsem stavbu s osou z směru nahoru. Nyní existuje několik směrů pro zadání podvazkových a průvlakových nosníků a výstup požadované výztuže.

Odpověď

Spodní výztuž pro plochy je definována ve směru kladné lokální osy z plochy. Upravit horní výztuž ve směru záporné lokální osy z. V navigátoru Zobrazit můžeme zapnout osy plochy výběrem položky "Model" -> "Plochy" -> "Plošné osy x, y, z". Alternativně můžeme použít místní nabídku ploch. Orientaci lokální osy z určité plochy můžeme změnit v místní nabídce plochy pomocí volby "Otočný lokální souřadný systém".

Spodní výztuž pro pruty je definována na straně prutu ve směru kladné lokální osy prutu z. Proto je horní výztuž zadána ve směru záporné osy z. Pro zobrazení os prutů z navigátoru Zobrazit zvolíme "Model" -> "Pruty" -> "Systémy prutu x, y, z". Také z kontextové nabídky prutu je můžeme zkontrolovat.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD