"Plochy" -> "Systémy povrchové osy x, y, z" nebo kontextové menu ploch. Pozici lokální osy z plochy lze změnit pomocí kontextového menu "Inve" /> "Plochy" -> "Systémy povrchové osy x, y, z" nebo kontextové menu ploch. Pozici lokální osy z plochy lze změnit pomocí kontextového menu "Inve" /> Systém jsem napsal s "osou z nahoru". V současné době existují směrové rotátory v definici horních a dolních drah a ve výstupu požadované výztuže. | Dlubal Software

Systém jsem napsal s "osou z nahoru". V současné době existují směrové rotátory v definici horních a dolních drah a ve výstupu požadované výztuže.

Odpověď

Spodní výztuž se nachází ve směru kladné lokální osy z, horní výztuž ve směru negativní lokální osy z-plochy. Povrchové osy lze zobrazit v navigátoru Zobrazit pomocí "Model" -> "Plochy" -> "Systémy povrchové osy x, y, z" nebo kontextové menu ploch. Pozici lokální osy z plochy lze změnit pomocí kontextového menu "Invertovat lokální osový systém".

Dolní výztuž je umístěna na straně tyče ve směru kladné lokální osy baru z, horní výztuž je ve směru záporné osy z. Osy sloupců lze zobrazit v navigátoru Zobrazit pomocí "Model" -> "Tyče" -> "Systémy osy sloupu x, y, z" nebo v kontextovém menu panelu pro účely kontroly.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD